nieuws

De Goudse wordt risicodrager voor ziektekostenlabel Salland

Archief

Salland gaat volgend jaar onder eigen label de ziektekostenpolissen voeren van De Goudse. Nu worden producten gevoerd van Zorg en Zekerheid.

Onder de naam ‘Salland Zorg Advies Polis’ gaat Salland volgend jaar de ‘Zorg Advies Polis’ voeren van De Goudse. Salland, het ziekenfonds in Deventer, voert nu polissen waarvoor Zorg en Zekerheid het risico draagt. Salland is overgestapt omdat het product van De Goudse flexibeler. De verzekerden hadden namelijk aangegeven dat zij graag een flexibeler product wilden.
De Goudse-polis is er niet alleen in drie varianten, maar biedt tevens zes keuzemogelijkheden voor de eigen-risicobedragen. Ook zijn er vijf mogelijkheden om dekkingen te laten vervallen en daarmee de premie te beperken. Bij deze zogenoemde stripopties gaat het om: huisarts, geneesmiddelen, alternatieve geneeswijzen, buitenland, en bevalling/kraamzorg plus jeugdtandzorg.
Declaraties
Voor het nieuwe labelproduct gaat Salland het premiebeleid van De Goudse volgen. De verzekerden gaan straks hun ziektekostendeclaraties indienen bij Salland. Nu doen zij dat niet bij Salland, maar rechtstreeks bij risicodrager Zorg en Zekerheid.
Salland heeft ruim 3.000 particuliere verzekerden. Het gaat daarbij om individuele en om collectieve verzekerden. De individuele verzekerden is in een mailing gevraagd om over te stappen op de nieuwe polis. Ook de verzekerde werkgevers zijn op de hoogte gesteld. Salland-woordvoerder Geert-Jan Cath zegt er nog geen zicht op is of begin volgend jaar collectiviteiten overgaan naar De Goudse.
Salland wil het particuliere segment groeien. Daarom is deze maand gestart met spots op de regionale radio en advertenties in de regionale kranten. In januari zal Salland in de regio ook een mailing zenden aan niet-verzekerden.

Reageer op dit artikel