nieuws

De Goudse snijdt in het management

Archief

De Goudse gaat z’n management verkleinen: er valt één laag tussenuit. De plannen, die nog ter goedkeuring liggen bij de OR, zijn volgens De Goudse “noodzakelijk om de performance van de onderneming te verbeteren”.

Een nieuw gremium in de top van De Goudse wordt het Management Committee, dat het besluitvormende orgaan van de verzekeraar moet worden. In dit comité nemen in elk geval de twee resterende leden van de raad van bestuur zitting: Franswillem Briët en Erno Kleijnenberg. Eerder deze maand stapte bestuurslid Herman van Hemsbergen op.
In het Management Committee zijn verder stoelen gereserveerd voor de directeuren van de vier business-units. Van de vijf service-unitdirecteuren is alleen de directeur Financiën welkom. De andere vier gaan voortaan als stafdirecteur door het leven.
Volgens De Goudse is het “van groot belang” dat het bedrijf op een directere wijze wordt aangestuurd. Als aanleiding voor de maatregelen noemt het concern de teruglopende levenmarkt en interne ontwikkelingen, zoals de integratie/conversie van Tiel Utrecht-producten en de noodzaak de (administratieve) performance te verbeteren.
Vaste Organisatie
Vakbondsmedewerker Dennis Cohen (De Unie) vreest dat de ingrepen op termijn bredere gevolgen hebben voor de werkgelegenheid bij De Goudse. “Het is nog volstrekt onduidelijk hoor, maar ik verwacht dat men bij de top begint en dan verder naar beneden zal werken.”
De vakbonden zijn nog met De Goudse in onderhandeling over een sociaal plan voor de medewerkers van de Vaste Organisatie, de loondienstorganisatie van Tiel Utrecht. “Die onderhandeling verlopen wat beter dan enige tijd geleden”, stelt Cohen. De Goudse kondigde in augustus aan binnen een jaar te stoppen met de zestig loondienstagenten. Toen werd ook bekend dat bij de service-unit Financiën & Actuariaat een kwart van de 75 arbeidsplaatsen verdwijnt.

Reageer op dit artikel