nieuws

De Goudse: lijfrentecampagne met fiscale restitutiegarantie

Archief

In weerwil van de afschaffing van de fiscale basisaftrek, heeft De Goudse lijfrenteverzekeringen tot speerpuntproduct in 2003 verkozen. De maatschappij biedt hierbij een belastingtechnische restitutiegarantie.

In het voorjaar houdt De Goudse een grote lijfrenteactie. Daarbij zal het intermediair worden ondersteund met toegespitste reken- en offertesoftware en opleidingen op het gebied van jaarruimteberekening.
De Goudse zegt zich ervan bewust te zijn, dat in sommige gevallen achteraf kan blijken dat een deel van de lijfrentepremie niet voor aftrek in aanmerking komt. Om het intermediair in staat te stellen “alle relaties optimaal te kunnen adviseren zonder al te grote tijdsdruk”, geeft De Goudse een restitutiegarantie. “Als volgend jaar bij de fiscale aangifte over het jaar 2003 blijkt dat een deel van de betaalde premie niet aftrekbaar is, wordt dit deel op verzoek van de cliënt gerestitueerd.”
De Goudse: “Overigens zijn er voor het overgrote deel van de belastingplichtigen ook nu volop lijfrente-aftrekmogelijkheden, vanwege een aantoonbaar pensioentekort”.

Reageer op dit artikel