nieuws

De Goudse en NN voeren Pemba- actie uittredende werkgevers

Archief

Net als andere arbeidsongeschiktheidsverzekeraars voeren Nationale-Nederlanden en De Goudse actie in verband met de mogelijkheid voor kleine werkgevers om per 1 juli uit het publieke WAO-stelsel te stappen.

De Goudse geeft uittredende werkgevers 20% korting als zij het betreffende risico bij De Goudse onderbrengen. Voorwaarde is wel dat bij de werkgever geen langdurig zieken zijn en geen medewerker na 1 juli 1999 in de WAO is terecht gekomen. Nationale-Nederlanden biedt de uittreders de WAO Eigenbeheer Daggeldpolis, waarbij de premie voor de komende drie jaar vooraf vaststaat.
De kleinere werkgevers (loonsom tot e 625.000) vallen sinds begin 2003 niet meer onder de Pemba (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Hierdoor verviel voor hen de mogelijkheid zelf risicodrager te worden voor het deel gedifferentieerde premie (die bovenop de basispremie WAO komt). Op 1 juli hebben de kleine werkgevers nog éénmaal de kans uit te stappen. Zij moeten dit voor 1 april aanvragen.

Reageer op dit artikel