nieuws

De Goudse: aov zonder franje voor startende ondernemers

Archief

De Goudse heeft een scherp geprijsde aov op de markt gebracht, de Inkomens Basis Polis. “Het is een verzekering zonder franje en deze is specifiek bedoeld voor kleine en startende ondernemers”, aldus De Goudse.

De Inkomens Basis Polis biedt dekking op grond van het criterium ‘passende arbeid’. Door het ingebouwde optierecht kan de ondernemer de verzekering desgewenst na vijf jaar omzetten in de uitgebreidere Inkomens Garantie Polis en zich dan verzekeren tegen ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’.
De verzekering keert uit bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% ten gevolge van ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval is er al recht op een uitkering bij een percentage van 25%.
Bij het eerstejaarsrisico, de A-rente, kan men kiezen voor wachttijden van 15, 30, 60, 90 en 180 dagen. De B-rente gaat standaard in na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid.
Optionele dekkingen
De Inkomens Basis Polis kent diverse optionele dekkingen. Zo is er de dekking voor critical illness, die recht geeft op een eenmalige uitkering bij ernstige ziektes als bijvoorbeeld hartinfarct, kanker en multiple sclerose. Het maximaal verzekerd bedrag is e 50.000. Na uitkering vervalt de dekking voor critical illness en hoeft daarvoor geen premie meer te worden betaald.
Er is ook een aanvullende dekking met betrekking tot het WAZ-gat mogelijk. Deze voorziet in aanvulling van de WAZ-uitkering indien die uitkering lager is dan het maximum of wanneer de uitvoeringsinstantie een lager percentage arbeidsongeschiktheid vaststelt.
Met betrekking tot acceptatie voor deze polis geldt een leeftijdsmaximum van 55 jaar. Potentiële verzekeringnemers kunnen kiezen voor variabele eindleeftijden vanaf 55 jaar.
Indien de ondernemer behalve de aov ook de ziektekostenpolis bij De Goudse sluit, geniet hij op beide verzekeringen gedurende drie jaar een premiekorting van 2,5%.
Extra diensten
Ondernemers die kiezen voor deze ‘starters-aov’, kunnen aanspraak maken op gratis arbeidsdeskundig onderzoek na het sluiten van de polis. De arbeidsdeskundige kan een risico-inventarisatie van het bedrijf van de verzekerde maken, waarbij gekozen kan worden voor een economische, een ergonomische (werkplekonderzoek) of een organisatorische inventarisatie. De Goudse heeft overigens geen inzage in de uitkomst van zo’n onderzoek. Verder kan de verzekerde om de drie jaar gebruik maken van een gratis periodieke medische check-up.

Reageer op dit artikel