nieuws

De Geus: ‘Geen bezwaar tegen sportsponsoring’

Archief

Sportsponsoring is een geoorloofd concurrentiemiddel voor zorgverzekeraars, vindt minister De Geus.

Het Tweede-Kamerlid Agnes Kant (SP) had De Geus vragen gesteld over sportsponsoring door zorgverzekeraars. Amicon (Menzis) en zijn rechtsvoorgangers hadden namelijk in de periode 1996-1999 de voetbalshirts van FC Twente gesponsord. Recentelijk deed de Raad van State een uitspraak hierover, waarin toezichthouder CTZ in het ongelijk werd gesteld. Hoewel het hierbij niet ging om de geoorloofdheid, maar om de vraag in welke mate de Amicon-onderdelen (ziekenfonds, particulier en aanvullend) aan de uitgaven moesten bijdragen, klom Kant verontwaardigd in de pen. “Wat vindt u ervan dat de kosten grotendeels betaald gaan worden door de ziekenfondsverzekerden van Amicon (…)? Wordt het geen tijd paal en perk te stellen aan sportsponsoring, temeer daar de tekorten in de ziekenfondskas moeten worden opgevangen door een hogere nominale premie?”
De Geus legt in zijn antwoord uit, dat ziekenfondsen zulke uitgaven betalen uit de beheerskosten die zij uit de algemene ziekenfondskas krijgen en dat het CTZ er op toeziet dat die uitgaven verantwoord zijn. Hij stelt dat de zorgverzekeraars meer moeten concurreren, dat daarbij past dat zij hun naamsbekendheid vergroten, en dat sportsponsoring een manier is om dat te bewerkstelligen. Tot slot antwoordde De Geus: “Indien een zorgverzekeraar omwille van sponsoringuitgaven de nominale premies verhoogt, staat het verzekerden vrij van zorgverzekeraar te veranderen”.

Reageer op dit artikel