nieuws

De Geus gaat zorgfraude in kaart brengen

Archief

Minister De Geus laat een analyse maken van fraudes in de zorg(verzekerings)sector en een rapport over betreffende sanctiemogelijkheden. Ook wordt gekeken of fraude met pasjes kan worden voorkomen.

In een spoeddebat in de Tweede Kamer heeft De Geus vorige week toegezegd met twee onderzoeken te komen. Het CVZ, College voor Zorgverzekeringen, gaat een onderzoek doen naar de sanctiemogelijkheden bij fraude en het College Toezicht Zorgverzekeringen zal met een risicoanalyse komen. Bij fraude in de zorg(verzekerings)sector gaat het om medische hulpverleners (zoals artsen, therapeuten en ziekenhuizen) die ziekenfondsen en particuliere verzekeraars teveel in rekening brengen en om particuliere verzekerden die bedragen op nota’s veranderen. Ook worden ziekenfondspasjes uitgeleend aan niet-verzekerden en worden de pasjes vervalst. CVZ en CTZ houden uitsluitend toezicht op de ziekenfonds- en de AWBZ-sector; hun onderzoeken zullen dan ook hiertoe beperkt blijven.
Aan het spoeddebat ging onder meer vooraf dat Martin Bontje, directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), in het tv-programma Nova had gezegd dat in de zorg jaarlijks voor circa e 400 tot e 800 miljoen wordt gefraudeerd. De Geus wilde weten waar dit op was gebaseerd. Het bleek dat ZN in 2001 een intern rapport had vervaardigd en ook bleek dat het Openbaar Ministerie in dat jaar een rapportage had vervaardigd. De Geus sprak er zijn ongenoegen over uit, dat die rapporten niet aan de Kamer waren aangeboden. Uit het spoeddebat in de Kamer – mede veroorzaakt door vragen van Tweede-Kamerlid Arib (PvdA) – blijkt dat ZN het rapport nooit openbaar heeft gemaakt en ook niet van plan is dat te doen. Het stuk was bedoeld als handreiking aan het Platform Fraudebestrijding van ZN en aan de fraudecoördinatoren bij verzekeraars. De zorgverzekeraars werken, via genoemd Platform, al een tijd aan een meer gestructureerde aanpak van fraude. Vanaf 2004 zal het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars deel uitmaken van hun Gedragscode. Dat houdt in dat zij procedures voor melding en aangifte volgen en een incidentenregister bijhouden.
Voor het spoeddebat had De Geus gezegd dat hij een ‘lik op stuk’-beleid voorstond. Verzekeraars zouden geen contracten meer moeten sluiten met frauderende zorgverleners en hij hield de mogelijkheid open dat frauderende verzekerden uit de verzekering moeten worden gezet. De Geus is er op gewezen dat dit laatste bij ziekenfondsverzekerden wettelijk onmogelijk is en dat het idee ook niet past bij de toekomstige basisverzekering. In de onderzoeken van CVZ en CTZ zullen deze aspecten worden meegenomen. Ook zal worden bekeken of fraude met pasjes kan worden voorkomen door een pasfoto op de pasjes of door de verplichting zich nader te legitimeren; twee ideeën waarover een jaar of tien geleden al werd gesproken.

Reageer op dit artikel