nieuws

De Geus: de sociale zekerheid moet van nazorg naar voorzorg

Archief

Minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vindt dat ons stelsel van sociale zekerheid moet veranderen van een nazorg-regeling in een stelsel van “betrokken voorzorg”. Hij hield hierover vorige week een pleidooi tijdens het in Delft gehouden jubileumcongres van de organisatie CNV Publieke Zaak.

De Geus stelt vast, dat we steeds meer oog hebben gekregen voor de tekortkomingen van het huidige stelsel, waaronder de sterke nadruk op inkomensbescherming. “De kous was voor iedereen af als eenmaal was besloten een uitkering te verstrekken. De sociale plicht was daarmee vervuld. Het gevolg: grote groepen werknemers bleven in de loop der jaren aan de kant staan. Nederland kent een hoog percentage arbeidsongeschikten. Hoger dan in bijna alle andere landen in Europa. Dat is opmerkelijk, want Nederland behoort tot de gezondste landen ter wereld.”
“Feit is dat het stelsel onvoldoende activeert. Dat is niet goed, omdat we daarmee mensen veroordelen tot maatschappelijk isolement, niet goed omdat we hun talenten ongebruikt laten liggen en niet goed omdat het draagvlak van de verzorgingsstaat onder druk staat. Een steeds kleinere groep mensen zal het economische draagvlak vormen voor de publieke voorzieningen, waar een steeds grotere groep senioren aanspraak op maakt.”
Prikkels
De Geus: “Nodig is dat het stelsel verandert van geïnstitutionaliseerde nazorg naar betrokken voorzorg. De kern van ons huidige stelsel is in wezen een soort collectieve schadeverzekering, vastgelegd in wettelijke en andere systemen. Zo’n verzekering biedt nazorg in het onverhoopte geval de werknemer iets overkomt, werkloos, ziek wordt of arbeidsongeschikt. Zo’n regeling komt dus eigenlijk altijd achteraf: stimuleert niet tot het treffen van voorzorgsmaatregelen. Allerlei prikkels à la premiedifferentiatie ten spijt, is er nog steeds sprake van afwenteling van risico’s, zowel bij de WW, als de WAO als bij vroegpensioenregelingen.”
Hij pleit daarom voor een stelsel dat gebaseerd is op het principe van betrokken voorzorg. “Dat is een stelsel van individuele verantwoordelijkheid en betrokkenheid op de samenleving en de medemens. Het gaat om vooruitkijken en zorgvuldig omgaan met talent en gezondheid. En ook om keuzevrijheid, recht doen aan variatie in leef- en werkpatronen.”
De Geus wil dat werknemers gedurende hun leven kunnen kiezen om hun werk af te wisselen met perioden van zorg, studie of ontspanning. “Perioden van rust die kunnen voorkomen dat werknemers ziek, arbeidsongeschikt of werkloos worden. Die er bovendien voor kunnen zorgen dat zij langer en met plezier blijven werken. Voorzorg dus. Dat is mogelijk als werknemers tijdens hun arbeidzame leven tijd kunnen sparen om voor zulke perioden te gebruiken. Ik heb het over de levensloopregeling die het kabinet voorbereidt.”
WAO-stelsel
Vervolgens sprak De Geus over het nieuwe WAO-stelsel. “Dat stelsel beoordeelt mensen niet meer op hun arbeidsongeschiktheid maar op hun geschiktheid. Werkgevers en werknemers dragen de primaire verantwoordelijkheid in de eerste twee ziektejaren. Daarna volgt een stimuleringsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten en nazorg voor wie niets meer kan. Zo gaan talenten niet verloren. Tegelijk biedt het stelsel ook de garantie dat wie echt niet meer kan werken een goed inkomen krijgt.”

Reageer op dit artikel