nieuws

De Friesland wil werkgebied uitbreiden

Archief

“Wij willen een regionale zorgverzekeraar blijven, maar we willen ons werkgebied wel uitbreiden naar de aanpalende gebieden in Groningen, Drenthe, de kop van Overijssel en de kop van Noord-Holland.” Dit zei Hans Feenstra, directievoorzitter van De Friesland in zijn nieuwjaarsspeech.

De Friesland wil de uitbreiding naar de andere provincies voornamelijk bewerkstelligen via mailings. Aan andere manieren om aan de weg te timmeren wordt vooralsnog niet gedacht. Met direct-mailings is De Friesland succesvol. Via deze weg werd dit jaar een aanwas van ongeveer 3.000 verzekerden bereikt. Het aantal verzekerden kwam hiermee op 388.000, een record voor De Friesland. Van de verzekerden zijn er 51.000 particulier verzekerd.
Uitvaartpolis
De Friesland voert sinds kort ook een uitvaartpolis: de Friesland Uitvaartverzekering in Natura. Het gaat om de Uitgebreide Uitvaartverzekering van Monuta die hiervoor het gehele risico draagt.
Een proefmailing in de herfst en een mailing in de winter leverden 1.900 polissen met 2.500 verzekerden op. “Daarmee zitten we boven het niveau waarop we uit de kosten komen”, zegt Feenstra.
De uitvaartpolis is in het leven geroepen, omdat wij meer contactmomenten met de klant wilden, licht Feenstra toe. “We hebben het eerder geprobeerd met brand- en opstalverzekeringen, maar dat was geen succes. Het blijkt dat verzekerden de combinatie zorgverzekering en uitvaartverzekering wél heel logisch vinden.”
Nominale premies
Feenstra had het in zijn speech uiteraard ook over de commotie rond de verhoging van de nominale ziekenfondspremies. “In de publiciteit is sterk onderbelicht gebleven dat die premieverhoging voor het grootste deel op het conto geschreven moet worden van het overheidsbeleid (…). Om de mensen alvast te laten wennen aan de basisverzekering heeft de overheid zijn bijdrage aan de ziekenfondskas verminderd van e 3,3 miljard naar e 2,6 miljard. Dit wordt nu rechtstreeks verrekend in de nominale premie.”

Reageer op dit artikel