nieuws

De Friesland lanceert WerktZekerPlan

Archief

Onder de noemer WerktZekerPlan heeft De Friesland een werkgeverspakket gelanceerd voor de verzekering en het management van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Het WerktZekerPlan (WZP) is een modulair pakket voor werkgevers waarbij het uitgangspunt is de daartoe ontwikkelde interventieverzekering. De interventieverzekering biedt oplossingen om zieke werknemers zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. De verzekering dekt (met bepaalde maxima) de kosten die met bepaalde oplossingen zijn gemoeid. Het logistieke hart van het WZP is de ZorgManagementCentrale, de helpdesk voor advies en begeleiding. De ZorgManagementCentrale regelt onder meer de betreffende subsidieaanvragen. “De noodzaak van een goede verzuimregie wordt steeds groter”, stelt de Friesland. “Vooral doordat de overheid volgend jaar het ziekteverzuimrisico voor de werkgever optrekt van een jaar naar twee jaar.”
Het WZP kan in drie varianten worden gesloten: een Basis-, een Plus- of Compleet-pakket. Het Basis-pakket omvat, behalve de interventieverzekering en de ZorgManagementCentrale een collectief ziektekostencontract. Het kan gaan om een particulier contract (vanaf vijf verzekerden), een ziekenfondscontract (vanaf 10 verzekerden) en een gemengd contract.
Bij het Plus-pakket wordt het Basis-pakket uitgebreid met een verzuimverzekering. Er kan worden gekozen uit een conventioneel product (eigen risico in dagen) en een stoploss-product (eigen risico in geld). Het Compleet-pakket omvat tevens een collectieve WAO-gatverzekering en een excedentregeling.

Reageer op dit artikel