nieuws

De Amersfoortse komt met sommen-aov voor agrariërs

Archief

De Amersfoortse heeft de Capaciteitspolis gelanceerd, een sommen-aov voor agrariërs. Ook nieuw is dat De Amersfoortse premiekorting geeft bij een combinatie van een aov en een ziektekostenverzekering.

Agrariërs kampen de afgelopen jaren met zeer wisselende inkomsten en dat kan gevolgen hebben voor hun aov. Bij arbeidsongeschiktheid kan de verzekerde rente te hoog of te laag blijken, en wanneer het inkomen weer omhoog gaat kan het nodig zijn een nieuwe aov te sluiten. Om deze problemen te voorkomen, is De Amersfoortse met een sommenverzekering op de proppen gekomen. Er kan een bedrag worden verzekerd van e 15.000, e 20.000 of e 25.000. Deze bedragen gelden voor het A-risico en (minus de WAZ-uitkering) voor het B-risico. Het eenmaal vastgestelde bedrag blijft gelden, ook al verandert het inkomen. Bij schade is er geen sprake van onder- of oververzekering. Voor al het overige gelden de voorwaarden en keuzes als bij de reguliere aov. Lopende verzekeringen kunnen worden omgezet in een sommenpolis.
“De sommenpolis kan desgevraagd ook worden toegepast op andere beroepsgroepen”, zei regiomanager Luuk de Vos die het product lanceerde op ontbijtsessies voor het intermediair. “Ook kan het product een uitkomst zijn voor wat ik noem ‘de havermouteters’, zoons en dochters die in het bedrijf van de ouders meewerken maar daar geen vast salaris voor krijgen.”
Nieuw is ook een premiekorting bij combinatie van een aov een ziektekostenverzekering. “Het moet hierbij wel om een nieuwe combinatie gaan, dat wil zeggen dat ten minste een van de twee verzekeringen nieuw moet zijn.” De korting bestaat er uit dat de opslagen voor termijnbetaling vervallen, hetgeen kan neerkomen op kortingen van 6%.
Wisseldatumconstructie
De Vos attenteerde zijn gehoor ook op de ‘wisseldatumconstructie’ voor aov’s. Voor beroepen met een eindleeftijd van maximaal 55 of 60 jaar, kan worden gekozen voor een ‘wisseldatum’ op 40 respectievelijk 45 jaar. Bij arbeidsongeschiktheid voor de wisseldatum loopt de uitkering door tot het 65e jaar. Bij arbeidsongeschiktheid na de wisseldatum loopt de uitkering door tot de geldende eindleeftijd. De gedachte hierachter is dat verzekerden die op latere leeftijd arbeidsongeschikt worden, zelf financiële oudedagsvoorzieningen hebben kunnen opbouwen, terwijl verzekerden die jong arbeidsongeschikt worden geen voorzieningen hebben kunnen opbouwen en daarom een uitkering tot aan de WAO-leeftijd nodig hebben.
Op ontbijtbijeenkomsten presenteerde De Amersfoortse onder meer de Capaciteitspolis.

Reageer op dit artikel