nieuws

De Amersfoortse komt met nieuw ziektekostenassortiment

Archief

Ter vervanging van de ziektekostenpolissen Basis en Optimaal heeft De Amersfoortse de Ziektekostenverzekering gelanceerd. Het product is er in drie varianten. Nieuw is ook de premiestelling: deze is afhankelijk van de leeftijd van de kostwinner plus van diens instapleeftijd.

Bij De Amersfoortse werd de differentiatie in ziektekostendekkingen tot nu toe gerealiseerd door een groot aantal aanvullende polissen die konden worden gesloten op de Basis-dekking en de Optimaal-dekking. Die diverse aanvullende polissen zijn, met uitzondering van de tandartsdekkingen, vervallen. De verzekerde heeft nu de keus uit drie varianten van de Ziektekostenverzekering: de Basis+, Uitgebreid+ en Optimaal+. Bij de Optimaal+ is (net als in de oude variant) ‘medische noodzaak’ geen voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. De dekking is uitgebreider dan de huidige versie en dat geldt ook voor de Basis+.
De huidige polissen kunnen (met ingang van 2003) niet meer worden gesloten. Bestaande Basis- en Optimaaldekkingen worden per eerstvolgende premievervaldatum omgezet.
Alle drie de varianten van Ziektekostenverzekering kunnen in het kader van het Amersfoortse PersoneelsPlan collectief worden gesloten. Dit PersoneelsPlan heeft drie modules: Ziektekosten (particulier en/of ziekenfonds), Arbeidsongeschiktheid en Pensioen en Sparen.
Varianten
Er zijn een paar belangrijke verschillen tussen de drie nieuwe varianten. Zo geeft de Optimaal+ volledige vergoeding voor kosten in het buitenland, bij de andere varianten is dit maximaal twee keer het Nederlandse tarief. Bij de Basis+ is fysiotherapie beperkt tot achttien behandelingen, terwijl de andere varianten 100% vergoeding bieden. Bij de Basis+ zijn alternatieve geneeswijzen door een arts niet gedekt, terwijl bij de andere varianten hiervoor 100% dekking is. De Optimaal+ heeft een volledige vergoeding voor thuisverpleging, terwijl die bij andere varianten is beperkt tot honderd en tweehonderd dagen á e 165 per dag. De kraamzorguitkering bedraagt respectievelijk e 1.400, e 1,600 en e 1.750 (kraamzorg is bij alle varianten 100% gedekt voor max. tien dagen). Voor brillen (glazen/montuur) gelden vergoedingen van respectievelijk e 100, e 300 en e 500.
Premies
Een eigen-risicobedrag is mogelijk van e 100, e 250, e 500, e 750, e 1.000 (alleenverzekerden de helft) en geen eigen risico.
De tariefstelling is ingrijpend gewijzigd. Nu is de premie gebaseerd op de individuele leeftijd van de partners. De nieuwe premies zijn afhankelijk van de leeftijd van de kostwinner plus van de leeftijd waarop hij instapt. Op grond van de instapleeftijd zijn er drie tarieven.
Bij de volgende premievoorbeelden gaan we uit van een eigen-risicobedrag van e 500 en een verzekering klasse 3.
Tarief 1 geldt bij acceptatie tot het 45e jaar. Voor de Basis+ (zes premiemogelijkheden) varieert de jaarpremie van e 657 (t/m 24e jaar) tot e 1.187 (45 t/m 64 jaar). Bij de Uitgebreid+ is dit e 736 en e 1.317 en bij de Optimaal+ e 840 en e 1.473.
Tarief 2 geldt bij acceptatie in de leeftijd van 45-55 jaar en heeft vier premiemogelijkheden. Voor de Basis+ varieert de premie van e 1.187 (45 t/m 49 jaar) tot e 1.568 (60 t/m 64 jaar). Bij de Uitgebreid+ is dit e 1.317 en e 1.735 en bij de Optimaal+ e 1.473 en e 1.936.
Tarief 3 geldt bij acceptatie vanaf het 55e jaar en heeft slechts twee premiemogelijkheden. Bij de Basis+ is dat e 1.806 (t/m 59 jaar) en e 2.001. Bij de Uitgebreid+ is dat e 1.9996 en e 2.210 en bij de Optimaal+ is dit e 2.224 en e 2.461.
De kinderpremie geldt voor maximaal drie kinderen en is slechts afhankelijk van de variant en het eigen-risicobedrag. Bij e 500 is de premie respectievelijk e 420, e 467 en e 523.
Tandartsdekkingen
De drie varianten hebben een tandartsdekking voor volwassenen van, al naar gelang de variant, e 150, e 500 en e 1.400. De dekking kan, afhankelijk van de polisvariant, vervallen tegen een premiekorting van 3%, 4% en 5%.
In aanvulling op de polis kunnen de vier bestaande tandartspakketten worden gesloten. Op de betreffende premies van e 87, e 115, e 130 en e 145 wordt dan, afhankelijk van de variant van de hoofdpolis, een korting gegeven van 20%, 35%, of 50%.

Reageer op dit artikel