nieuws

DAS wijzigt internetoptie ‘direct verzekeren’

Archief

Twee weken na introductie wijzigt DAS de optie ‘direct verzekeren’ op de website www.das.nl. De mogelijkheid ‘later een tussenpersoon kiezen’ wordt verwijderd.

Bezoekers van de website hadden bij ‘direct verzekeren’ de keus een tussenpersoon aan te wijzen of deze op een later tijdstip te kiezen. Deze laatste mogelijkheid is verwijderd van de site.
Werd gekozen voor deze, nu verwijderde optie, dan viel na een paar dagen een brief van de verzekeraar op de mat. “DAS Rechtsbijstand is een intermediairmaatschappij. Dit betekent dat wij te allen tijde samenwerken met een assurantietussenpersoon. Op de site bieden wij u de mogelijkheid een tussenpersoon te selecteren. Van deze mogelijkheid heeft u geen gebruik gemaakt. Helaas is het niet mogelijk een verzekering bij onze maatschappij aan te vragen zonder tussenkomst van een assurantietussenpersoon. Om die reden zal niet direct tot polisopmaak worden overgegaan.” Een lijst met tussenpersonen in de omgeving is bijgesloten en er wordt twee weken respijt gegeven om alsnog een tussenpersoon aan te melden. Wanneer deze gegevens niet worden ontvangen, gaat DAS er vanuit dat er geen prijs gesteld wordt op de polis en de aanvraag wordt vernietigd.
Negatief
Negatieve reacties uit de markt dwingen de rechtsbijstandverzekeraar tot het verwijderen van de optie op de site. Zo liet de NBVA weten dat DAS met de mogelijkheid tot ‘direct verzekeren’ erg “gekunsteld en ondoorzichtig handelt. DAS hinkt op twee gedachten. De tussenpersoon wordt op deze manier een afrekenpost in plaats van dat hij aan het begin van het adviestraject al betrokken wordt. Wij gaan dit aankaarten bij ons bestuur”.
De NVA reageerde laconieker: “Er zijn veel intermediairverzekeraars met alternatieve kanalen. Op zichzelf hebben we daar niet zo’n moeite mee”. Een tussenpersoon reageerde boos op de werkwijze van DAS. “Ik werk bij een tussenpersoon in den lande en vindt het een schande voor de met DAS samenwerkende tussenpersonen dat DAS nu zelf online verzekeringen gaat verkopen. Hiermee impliceert DAS dat wij als tussenpersonen geen enkele andere toegevoegde waarde hebben dan provisie vangen. Ik ga DAS boycotten en alles bij de concurrent sluiten.”
DAS-directeur Eric Pouw: “Het is en was niet mogelijk bij ons een polis te sluiten zonder een tussenpersoon. Als die suggestie ontstaat door deze optie op onze website, dan laat ik die nu verwijderen. Het is alleen bedoeld om tussenpersonen aan leads te helpen”.

Reageer op dit artikel