nieuws

DAS verwacht meer werk door hogere maximumsnelheid Italië

Archief

Rechtsbijstandverzekeraar DAS is verontrust over het recente besluit van de Italiaanse overheid om de maximumsnelheid op bepaalde snelwegen in Italië te verhogen tot 150 kilometer per uur.

Jaarlijks behandelt DAS een paar honderd zaken voor Nederlanders die in Italië betrokken waren bij een verkeersongeval of vervolgd worden in een strafzaak. DAS: “Op dit moment heeft Italië al het hoogste percentage verkeersongevallen in Europa en dit zal in de toekomst door het regeringsbesluit alleen maar toenemen”.
DAS verwacht dan ook dat het aantal te behandelen verkeerszaken fors zal stijgen. Bovendien zal door de “extreme” verhoging van de maximumsnelheid het aantal ernstige en zwaardere ongevallen toenemen.
Zusterorganisatie
Voor verzekerden die betrokken raken bij een verkeersongeluk in Italië neemt DAS alle kosten van verweer en een eventuele strafzaak over. Die kosten kunnen behoorlijk oplopen, doordat in Italië een aanrijding met letsel bij de tegenpartij altijd leidt tot een dagvaarding en bij een ongeval beide partijen hun onschuld moeten bewijzen.
Om de afhandeling van dit soort zaken te bespoedigen, werkt DAS nauw samen met haar zusterorganisatie in Verona en gespecialiseerde advocaten. Er is inmiddels overleg met DAS Verona om de verwachte toename in verkeerszaken in goede banen te leiden.

Reageer op dit artikel