nieuws

DAS-polissen nu onbeperkte advocaten- dekking en mediation bij

Archief

echtscheiding

DAS wijzigt begin april de gezinsrechtsbijstandpolissen. Er wordt een eigen-risicobedrag ingevoerd, en bij echtscheiding wordt mediation gedekt. De premies gaan met gemiddeld 5% omhoog.
De dekking voor mediation (bemiddeling) wordt uitsluitend ingevoerd op het uitgebreide product, de Plus-polis. De verzekerde en zijn partner hebben allebei recht op bemiddeling bij dezelfde mediator. Zij kunnen hierbij kiezen uit de mediators die zijn aangesloten bij het Nederlands Mediation Instituut. Zo’n mediator kan ook een advocaat zijn. In het geval het echtpaar voor een advocaat kiest, ligt het voor de hand dat deze advocaat ook het vervolg – het echtscheidingscontract – zal behandelen. De dekking geldt uitsluitend de mediation zelf en is gemaximeerd tot e 2.000. Een dekkingsvoorwaarde is, dat het echtpaar minstens drie jaar getrouwd en verzekerd is.
Volgens DAS is bij echtscheiding een hoop narigheid te voorkomen met mediation. “Een op de vier huwelijken strandt tegenwoordig. Meestal volgt dan een traditionele scheiding waarbij de partners een eigen advocaat hebben en de rechter bepaalt hoe de partners uit elkaar moeten gaan. Dit leidt vaak tot problemen. Mediation kan de oplossing zijn.”
Uit het rapport ‘Bemiddeling in uitvoering’ dat in opdracht van het ministerie van Justitie is vervaardigd door de Vrije Universiteit Amsterdam en het Verwey-Jonker Instituut, blijkt volgens DAS dat mediation in driekwart van de gevallen leidt tot afspraken waar de rechter niet meer aan te pas hoeft te komen. “Bovendien worden een jaar na de bemiddeling zestig procent van de gemaakte afspraken nog precies zo uitgevoerd als is overeengekomen.”
Overige wijzigingen
Voor alle gezinspolissen geldt straks, dat de kosten van externe advocaten onbeperkt worden vergoed. Voorwaarde is wel, dat de verzekerde kiest voor een advocaat uit door DAS gecontracteerde netwerk. Nu moeten de verzekerden kiezen uit een dekking van e 500, e 1.250 en e 5.000.
Op de gezinspolissen wordt voorts een eigen-risicobedrag ingevoerd van e 75 per juridisch geschil. Dit geldt niet voor het Pluspakket. Voor de overige polissen geldt het eigen-risicobedrag niet bij telefonische adviezen en bij verkeersschades.
Echtscheidingsdekking bij Arag en LAR
Rechtsbijstandverzekeraar Arag heeft op de polis geen dekking voor zaken die betrekking hebben op echtscheiding. “Wij zien daar niet zo de noodzaak van in, omdat onze verzekerden mediation kunnen krijgen via Rechtswijzer.” Rechtswijzer verleent Arag-verzekerden (bemiddeling voor) rechtsbijstand bij kwesties die niet op de polissen zijn gedekt. Via Rechtswijzer kunnen de verzekerden tegen een gereduceerd tarief mediation krijgen bij onder meer echtscheiding.
Rechtsbijstandverzekeraar LAR heeft al jaren op de gezinspolissen een dekking voor echtscheiding. De dekking betreft geen mediation, maar de werkzaamheden die zijn gemoeid met het opstellen van het contract. De dekking is beperkt tot e 800 per partner. Een dekkingsvoorwaarde is, dat het echtpaar minimaal drie jaar is verzekerd.

Reageer op dit artikel