nieuws

DAS komt met incassoproduct

Archief

Begin volgende maand komt DAS met een zelfstandig product voor buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso. “Het product is uniek voor de Nederlandse markt.” De dekking is (nagenoeg) identiek aan de incassodekking op de uitgebreide bedrijfspolis. Deze dekking blijft gehandhaafd.

Nu de economie niet meer zo floreert wordt voor ondernemers de incasso steeds belangrijker”, zegt Eric Pouw, algemeen directeur van DAS. “Zo’n 25% van de faillissementen is immers te wijten aan het niet op tijd innen van de rekeningen. Jaarlijks wordt ongeveer 8% van de brutowinst als oninbaar afgeschreven. Het midden- en kleinbedrijf voert vaak een slecht debiteurenbeheer; alle aandacht gaat dan uit naar het eigenlijke werk terwijl er nauwelijks oog is voor de liquiditeitspositie. Uit ervaring blijkt, dat twee van de drie uitstaande rekeningen kunnen worden geïnd, maar ondernemers schromen vaak een incassodienst in te schakelen. Vanwege de kosten die dat met zich meebrengt, of omdat ze vrezen dat ze de relatie met een klant op de tocht zetten.”
Volgens Das is de tijd rijp om tevens een zelfstandig incassoproduct te lanceren. “Door de slechtere economie zullen afnemers hun betalingen immers langer gaan opschorten”, zegt Pouw. “Ons zelfstandige incassoproduct, dat uniek is voor de Nederlandse markt, is beschikbaar voor alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Niet elk bedrijf komt in aanmerking voor de uitgebreide rechtsbijstanddekking met incassobijstand. Onder meer taxibedrijven, autosloperijen, en dakdekkersbedrijven worden op de uitgebreide Optimaal-polis niet geaccepteerd. Zij kunnen nu de beperktere Compact-dekking sluiten en de Incasso Service erbij nemen. Ook kan het product worden gesloten door ondernemers die geen rechtsbijstandpolis hebben of willen.”
Verschil
“Het grote verschil tussen onze Incasso Service en de dienstverlening door een incassobureau, is dat een incassobureau niet verder gaat dan de buitengerechtelijke incasso. Wij behandelen het gehele traject, dus ook de gerechtelijke stappen. Wanneer de vordering niet geïncasseerd kan worden, en wanneer de afnemer de vordering betwist en juridisch verweer gaat voeren, gaat het incassobureau niet verder. In dergelijke zaken moet de ondernemer die het er niet bij wil laten zitten, een advocaat in de arm nemen. Via onze Incasso Service wordt zo’n zaak verder behandeld door een van onze eigen advocaten. Met het incassoproduct komt de ondernemer dus nooit voor onverwachte kosten te staan. Wel gelden eigen bijdragen, maar die zijn van tevoren bekend. Ook brengen wij een groot aantal kosten niet in rekening, zoals dossierkosten, faillissementaanvragen en incassozegels.”
Kredietadviezen
Bij gerechtelijke incasso met een belang tot e 5.000 geldt een bijdrage van e 150, bij een hoger belang is dit e 300. Voor juridisch verweer geldt een eigen bijdrage van e 300. De eigen bijdragen voor gerechtelijke incasso gelden uitsluitend, indien DAS er niet in slaagt de vordering binnen te halen.
Het zelfstandige product wijkt op twee punten af van de dekking van de Optimaal-polis. Ten eerste kent de Optimaal-polis geen eigen-risicobedrag voor verweer. Ten tweede bedraagt bij het zelfstandige product de dekking voor externe (advocaten)kosten e 10.000 in plaats van e 25.000.
De ondernemers met Incasso Service kunnen de kredietwaardigheid van hun potentiële afnemers laten toetsen via Kisys-kredietadvies, een nieuw initiatief van DAS en Graydon kredietmanagement. Deze service is sinds kort ook ingevoerd voor de verzekerden met een incassodekking op de Optimaal-polis. Via de website www.das.nl kunnen zij online een kredietrapport met actuele informatie aanvragen. Zo’n rapport kost e 24, wat volgens DAS de helft is van wat Graydon rechtstreeks klanten in rekening brengt. Als de ondernemer een positief kredietrapport kan overleggen, brengt DAS hem bij een gerechtelijke incassoprodedure die niet tot succes leidt, geen eigen risico in rekening.
De jaarpremie voor de Incasso Service bedraagt e 200. Hier bovenop komen toeslagen die gerelateerd zijn aan de jaaromzet: bij een omzet van e 1 mln tot e 1,5 mln is de toeslag e 50, bij e 1,5 mln tot e 2,5 mln is dit e 149, oplopend tot een jaarpremie van e 987 bij een omzet tussen de e 7,5 mln en e 10 mln.
Eric Pouw: “Het intermediair denkt schadebeperkend, maar bij de incassodekking is het zaak ons zo vroeg mogelijk in te schakelen”
Intermediair en incassoproduct
Twee jaar geleden heeft DAS aan het bedrijfsproduct de Optimaal-polis standaard een incassodekking toegevoegd. Intussen hebben zo’n vijfduizend van de dertigduizend ondernemers met een Optimaal-polis zich aangemeld voor de incassodekking (hiernaast hebben zo’n 20.000 bedrijven de minder uitgebreide Compact-polis). “De incassodekking is standaard, maar de ondernemer moet zich er zich er wel vooraf voor aanmelden”, zegt DAS-directeur Eric Pouw. “We hebben namelijk bepaalde gegevens nodig, zoals leveringsvoorwaarden en bankrekeningnummers.”
Volgens Pouw heeft het intermediair nog niet altijd door hoe de incassodekking het beste werkt. “Het intermediair denkt schadeperkend, en dat houdt soms in, dat wij niet direct worden ingeschakeld. Bij de incassodekking wordt de schade echter het meest beperkt door ons in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen.” Het valt Pouw op tussenpersonen die zelf als ondernemer een incassodekking hebben, de verzekerden wél sneller doorsturen. “Ondernemers zijn geneigd de voorwaarden voor de incassodekking ergens in een la bij de polis te bewaren, maar die voorwaarden zouden eigenlijk op een bureau moeten liggen waar ze steeds geraadpleegd kunnen worden.”

Reageer op dit artikel