nieuws

DAS boekt 26% meer premie en 12% minder nettowinst

Archief

DAS boekt 26% meer premie en 12% minder nettowinst

Bij DAS steeg vorig jaar het bruto-premieinkomen met 26% van e 82,3 mln naar e 104,1 mln en daalde het nettoresultaat met 12% tot e 3,6 (4,1) mln. Dit blijkt uit het jaarverslag van de rechtsbijstandverzekeraar, dat weinig inzicht geeft in het reilen en zeilen in 2002.
Het premie-inkomen van rechtsbijstandverzekeraar DAS steeg door autonome groei met ongeveer 10%. De overige 15% zijn te danken aan premieverhogingen en aan uitbreiding van het aantal samenwerkende verzekeraars. Een uitsplitsing van dit percentage wil DAS niet geven.
Sinds begin vorig jaar levert DAS aan Monuta een product dat voor deze natura-uitvaartverzekeraar werd ontworpen en waarvoor DAS de rechtshulp verleent. Ook nieuw is de samenwerking met SNS Reaal, die voor de autoproducten overstapte op DAS-polissen en de rechtsbijstand voor deze en andere SNS-Reaalproducten door DAS laat uitvoeren. Tevens voert DAS sinds vorig jaar de rechtsbijstand uit voor de gezinspolissen die Ohra (Delta Lloyd) voert.
Geen openheid
De kosten voor rechtshulp bij DAS bedroegen e 63,9 (46,7) mln. In het jaarverslag staat niet waardoor deze kosten zo sterk zijn gestegen. DAS zegt desgevraagd geen toelichting te willen geven. Evenmin wil DAS aangeven welke bedragen waren gemoeid met de interne, respectievelijk de externe rechtshulpverlening. Ook wil DAS niet kwijt hoeveel zaken in 2002 zijn behandeld en waar ze over handelden. Het enige dat de verzekeraar over de schadebehandeling kwijt wil, is dat er ruim 30% meer arbeidszaken werden behandeld dan was geraamd. DAS verklaart dit gebrek aan openheid desgevraagd met: “We willen uit concurrentieoverwegingen niet in de keuken laten kijken.”
Kosten en resultaten
De bedrijfskosten stegen van e 30,9 mln naar e 37,7 mln. Deze bedragen zijn inclusief de provisiekosten die stegen van e 17,7 mln naar e 22,7 mln.
Het brutoresultaat daalde van e 6,2 mln naar e 5,3 mln en de nettowinst van e 4,1 mln naar e 3,6 mln.
Het eigen vermogen liep terug tot e 19,0 (23,1) mln. De reserves namen af van e 18,1 mln naar e 14,0 mln, als gevolg van gewijzigde herwaardering van beleggingen.
Samenwerking
DAS werkt samen met dertig verzekeraars, verzekeringsgroepen en banken die – al dan niet onder eigen label – in volmacht DAS-polissen voeren en – of uitsluitend – de rechtsbijstand door DAS laten uitvoeren. Het zijn: ABN Amro Bank, Allianz, Alpina, DSW, Elvia, Fortis, Generali, Hannover International, ING Bank, Mercurius, Monuta, Neerlandia, Noordhollandsche van 1816, NOWM, OOM, Rabobank, Royal, Onderlinge SOM, TVM, Unigarant, Zevenwouden, ZLM, en Zurich. Zeven verzekeraars zijn tevens aandeelhouder: ASR Groep, Avéro Achmea, AXA, Delta Lloyd, Levob, Nieuwe Hollandse Lloyd, SNS Reaal. DAS in mln euro 2002 2001 premie-inkomen 104,1 82,3 opbrengst beleggingen 6,5 6,6 omzet 110,6 88,9 kosten rechtshulp 63,9 49,7 bedrijfskosten 37,7 31,0 w.v. provisie 22,7 17,7 resultaat voor belasting 5,3 6,2 nettoresultaat 3,6 4,1 eigen vermogen 19,0 23,1

Reageer op dit artikel