nieuws

Daling omzet en winst Neerlandia

Archief

Neerlandia van 1880, schadedochter van Onderlinge ‘s-Gravenhage heeft de boeken vorig jaar moeten afsluiten met een minimum verlies. Zowel omzet als brutopremie-inkomen zijn gedaald.

De omzet van Neerlandia bedroeg vorig jaar e 9,6 (9,8) mln, een daling van 1,5% ten opzichte van 2001. Het brutopremie-inkomen liep terug naar e 8,6 (8,8) mln, waarvan voor eigen rekening e 7,1 (7,4) mln. Het herverzekerde deel nam af als gevolg van de hogere herverzekeringspremies (+12%).
De schadelast voor eigen rekening steeg naar e 4,1 (3,5) mln, met name door de sterk gestegen letselschadelast uit voorgaande jaren. “Ook het schadeverloop van het segment bestelauto’s was onbevredigend”, aldus de directie. Het technisch resultaat Motorrijtuigen verslechterde daardoor tot e -1,3(-0,2) mln bij een brutopremie-omzet van e 3,9 (3,9) mln.
In Brand bleef de brutopremie eveneens gelijk: e 3,8 (3,8) mln. Het technisch resultaat bedroeg ongewijzigd: e 0,6 (0,6) mln.
De premies Ongevallen en ziekte en Overige varia wijzigden zich niet of nauwelijks: e 0,1 (0,1) mln, respectievelijk e 0,8 (0,9) mln.
Het totaalresultaat technische rekening eindigde beneden de rode streep: e -0,7 (+0,4) mln. De bedrijfskosten stegen tot e 4,0 (3,9) mln. Het nettoresultaat was e -19 mille (+0,7 mln).

Reageer op dit artikel