nieuws

Dalende productie bij Aegon ondanks opleving koopsommen

Archief

Aegon Nederland heeft in het derde kwartaal de productie van nieuwe levensverzekeringen opnieuw zien teruglopen. Hoewel de koopsomproductie vergeleken met het tweede kwartaal aantrok, zette de verkoop van periodieke premies de dalende lijn voort. Wel verbeterde de brutowinst uit verzekeringsactiviteiten met 11%, terwijl de totale nettowinst licht terugliep.

De gestandaardiseerde nieuwe premieproductie (periodieke premies en 10% van de koopsommen) daalde met 16% tot e 36 mln, doordat de productie van nieuwe polissen tegen periodieke premiebetaling met 27% achteruit ging tot e 19 (26) mln. De koopsomproductie steeg licht tot e 174 (170) mln, na in het tweede kwartaal nog met 42% te zijn ingezakt.
De gestandaardiseerde productie over de eerste negen maanden bedraagt e 154 (191) mln, 19% lager dan vorig jaar. De koopsomproductie was met e 642 (782) mln 18% lager en de periodieke premies daalden 20% naar e 90 (113) mln. Ter vergelijking: bij ING schoot in ons land de gestandaardiseerde levenproductie de eerste drie kwartalen omhoog tot e 165 (121) mln. Aegon verklaart de lagere cijfers – net als een kwartaal eerder – door het ontbreken van grote collectieve contracten en “de nadruk die wordt gelegd op waardecreatie in plaats van volume”.
Het totale brutopremie-inkomen van Aegon Nederland steeg in het derde kwartaal licht tot e 656 (628) mln. De brutopremie-omzet Leven kwam uit op e 529 (507) mln. Vooral in Ziekte & Ongevallen stegen de premie-inkomsten: daar werd 30% groei geboekt tot e 35 (27) mln. Schade bleef stabiel met e 92 (94) mln. Over de eerste negen maanden boekt Aegon e 2.883 (3.014) mln premie, volledig dankzij de tot e 2.371 (2.510) mln afgenomen levenpremies.
Resultaten
De brutowinst uit verzekeringsactiviteiten werd in het derde kwartaal met 11% vergroot tot e 83 (75) mln. Gerekend over de eerste negen maanden leverden traditionele levenpolissen een winst op van e 135 (125) mln. “Dit weerspiegelt de aanhoudend positieve ontwikkeling van de resultaten op invaliditeitsdekking, alsmede de toename van het renteresultaat mede als gevolg van de verlenging van de gemiddelde looptijd van beleggingen”, zegt Aegon. Het resultaat uit polissen voor rekening van polishouders verbeterde tot e 35 (0) mln, voornamelijk door lagere toevoegingen aan de voorzieningen voor producten met gegarandeerde uitkering.
Het resultaat Ziekte en Ongevallen liep terug tot e 7 (11) mln, terwijl Schade verbeterde tot e 11 (7) mln. Het levenresultaat bedroeg e 65 (57) mln. Over de eerste negen maanden bedraagt de brutowinst uit verzekeringen e 249 mln (+35%). Lagere beleggingsopbrengsten zorgden in het derde kwartaal wel voor een iets lagere nettowinst (inclusief bankbedrijf): e 136 (145) mln. De eerste drie kwartalen leveren gezamenlijk een nettowinst op van e 371 (-20) mln.
Internationaal
Wereldwijd vergrootte Aegon de brutopremie-omzet marginaal tot e 4.519 (4.457) mln. De eerste negen maanden laten een daling zien tot e 14.370 (14.647) mln. De kwartaalwinst kwam met e 448 (435) mln iets hoger uit, terwijl de nettowinst van het concern gerekend over de eerste drie kwartalen fors toenam tot e 1.238 (764) mln.

Reageer op dit artikel