nieuws

DAK neemt hypotheek- dienst in eigen hand

Archief

De coöperatie DAK (Dienstverlening Assurantie Kantoren) neemt de vorig jaar opgezette hypotheekdienst in eigen hand. Uitvoerder Fourum is namelijk failliet gegaan.

De hypotheekafdeling DAK-Hypotheken zetelt in Capelle aan den Ijssel. DAK huist zelf in De Meern. De afdeling start met een aantal hypotheekspecialisten van Fourum Offertediensten. Uit de failliete boedel is tevens de software overgenomen. DAK denkt hiermee de dienstverlening het beste te kunnen continueren, optimaliseren en uitbreiden. De dienst aan een externe partij uitbesteden bleek geen optie. “Externe partijen zijn over het algemeen onvoldoende onafhankelijk, kostenverhogend of efficiencyverlagend waar het gaat om een samenwerking met DAK.”
Via DAK-Hypotheken kunnen de leden van de coöperatie bij een beperkt aantal geldverstrekkers hypothecaire geldleningen afsluiten, waarbij de offerteafhandeling voor hen wordt gezorgd. Huidige partners zijn Argenta, GMAC, Hypinvest (NIB Capital) en Postbank. “Met een aantal partijen die een aanvulling kunnen zijn op het huidige aanbod, vinden besprekingen plaats”, aldus DAK-directeur Bas van Twillert. Hij noemt de dienst een succes, omdat al ruim 225 kantoren gebruik maken van de faciliteit.
Directie
Van Twillert gaat zich nadrukkelijk met de opzet en uitbouw van de hypothekendienst bemoeien. Om die reden, en vanwege de groei van DAK in het algemeen, wordt de directie uitgebreid met Tim Schoonbergen. Van Twillert wordt als algemeen directeur en tevens bestuurssecretaris eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de coöperatie. Schoonbergen, nu nog stafmedewerker van de NVA, wordt als directeur verantwoordelijk voor het leiden van de postenbankactiviteiten.
“We hebben tijdens de performance-onderzoeken met de NVA en NBVA uitgebreid kennis met hem kunnen maken, als persoon en als professional”, zo stelt DAK. Schoonbergen onderstreept dat. “De samenwerking was heel prettig, zeker ook op het persoonlijke vlak met Bas van Twillert en Wim Koot.” Hij vertrekt per 1 maart bij de NVA. “Met pijn in het hart, want ik had hier nog wel tien jaar kunnen werken. Maar dit is voor mij natuurlijk een prachtige promotie.” Schoonbergen (36) was vijf jaar lang beleidsmedewerker van de NVA en werkte daarvoor in dezelfde functie bij de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Tandheelkunde. Hij kwam daar als uitzendkracht binnen, na een studie Economie.
Ledental DAK
Het ledental van DAK is vorig jaar gegroeid tot 1.237 assurantiekantoren. Van de 152 aanmeldingen werden er 28 afgewezen en zijn nog zeventig kantoren (dossiers) in behandeling. Het aantal opzeggingen bedroeg 44, waarvan 24 door samenvoegingen van DAK-leden, twaalf na overnames door niet-leden, vier na overnames door captives en bij vier kantoren werd om andere redenen het lidmaatschap beëindigd.
Het polisbestand van DAK groeide vorig jaar met bijna 7% tot 228.702 (214.083) polissen. Dit houdt in dat het gemiddeld aantal polissen per lid stijgt met 6% naar 192 (181) polissen per lid.
Tim Schoonbergen …”met pijn in het hart weg bij NVA”.

Reageer op dit artikel