nieuws

CZ ziet zich als gids in de gezondheidszorg

Archief

door Ank Weideman

CZ voert sinds enige tijd een logo met de tekst ‘Actief in Gezondheid’. “Ik wil geen uitkeringsinstantie bij ziekte zijn”, zegt topman Mike Leers. “Ik wil een leverancier zijn van, en vooral een gids zijn in, de gezondheidszorg.” Het plan van minister Bomhoff om zorgverzekeraars rapportcijfers voor kwaliteit te geven, spreekt hem dan ook erg aan. “Ik ga voor een cijfer, want: noblesse oblige.” Intussen wordt in de productiesfeer goed gescoord. De aanwas in individuele particuliere verzekerden is zelfs spectaculair.
CZ, dat zich – afgezien van de bemiddeling voor reis- en uitvaartverzekeringen – uitsluitend met zorgverzekeringen bezighoudt, heeft 1,9 miljoen verzekerden en behoort daarmee tot de grootste drie zorgverzekeraars van ons land. Samen met VGZ staat CZ op de tweede plaats. CZ-topman Mike Leers lijkt er niet bijzonder trots op dat hij aan het hoofd staat van een van de grootste zorgverzekeraars van ons land. “We hebben een marktaandeel van 12%”, zegt hij op een toon of het er eigenlijk niet veel toe doet.
De trots van Leers zit ‘m niet in het aantal verzekerde zielen op zich of in marktaandelen op zich, maar in het feit dat hij met zo’n grote zorgverzekeraar een belangrijke speler in de gezondheidszorg is. De ‘nieuwe tijd’ die voor de deur staat, de tijd waarin verzekeraars een regierol in de zorg krijgen en zich moeten onderscheiden op het gebied van de inkoop van zorg, ziet Leers met vreugde tegemoet. Dit neemt niet weg, dat CZ wel degelijk de groei nauwlettend in de gaten houdt. De groeicijfers stemmen tot tevredenheid. Kort na de jaarwisseling deelde CZ mee, dat er zo’n 45.000 verzekerden waren bijgekomen, dat de jaarlijkse groei gemiddeld 3,5% is en dat dit een stuk hoger is dan het branchegemiddelde. Afgelopen juli werd de stand vergeleken met die van juli 2001. Het aantal ziekenfondsverzekerden bleek met 0,5% te zijn gestegen. “Het aantal particulier verzekerden was met 7,2% gestegen naar circa 590.000. De stijging betrof voornamelijk individuele verzekerden”, zegt Leers. “Het collectieve segment groeide met 1,2% en het individuele segment met maar liefst 13,4%.”
Productie individuele sector
De groeiverhoudingen geven aan, dat Leers niet bereid is – voor zover dat tegenwoordig nog mag – om marktaandelen te kopen via verliesgevende collectiviteiten. “Er komt hier geen collectiviteit binnen waarvan we niet precies de schadegeschiedenis kennen. Collectiviteiten maken je kwetsbaar, want ze zijn vrijwel altijd verliesgevend. Dat krijg je dus een keer naar je kop.”
Om te verhinderen dat de collectiviteiten worden gesponsord door de individuele polissen, maakten de verzekeraars begin vorig jaar afspraken over de bandbreedte tussen collectieve en individuele premies. “Het is de vraag of deze afspraak, die door de politiek wordt toegejuicht, overeind kan blijven. De NMa kijkt er namelijk naar en het zou best kunnen dat die tot de conclusie komt dat het een ongeoorloofde afspraak is.”
Intermediair
Een groei van 13,4% in individuele polissen is spectaculair. Daar komt nog bij dat de groei voornamelijk is gerealiseerd boven de grote rivieren, hoewel CZ van huis uit voornamelijk werkzaam is in Noord-Brabant (Centraal Ziekenfonds), Zuid-Limburg (Liass) en Zeeland (ZHV). Op de vraag hoe CZ dit fikst, zegt Leers: “Het is een combinatie van factoren”.
“We zetten op zes manieren polissen af”, zegt Leers. “Hier aan de balie in het hoofdkantoor in Tilburg, in de vijftien regiokantoren en door onze eigen inspecteurs en adviseurs. Steeds meer wordt ook via internet gesloten. Twee jaar geleden ging het daarbij op jaarbasis om zo’n achthonderd ziekenfondspolissen, vorig jaar waren dat er drie keer zoveel, en nu zijn het er 3.600. In de particuliere sector was het idem dito.”
Verder worden polissen gesloten via het intermediair, waaronder Rabobanken. Interpolis (Rabobank Groep) deed in 1996 de ziektekostenportefeuille over aan CZ en sindsdien bemiddelen de Rabobanken voor CZ. “Van onze productie is 66% afkomstig van het intermediair”, zegt Leers. Dat het intermediair happig is op de CZ-producten kan volgens hem niet aan de provisie liggen. “Die is acht procent en dus lager dan elders in de markt. Wel is onze service erg goed. We zijn snel en nemen het intermediair al het mogelijke werk uit handen. Een tussenpersoon zei eens: ‘Het scheelt me een halve juffrouw’.” Leers zegt met ruim tweeduizend tussenpersonen te werken, waaronder zo’n vierhonderd (van de 1.800) Rabo-kantoren. Hij wil niet uit de doeken doen hoe het met de productie van de Rabo-kantoren is gesteld.
Sinds het begin van dit jaar is Interpolis terug in ziektekosten: samen met VGZ is een joint-venture opgericht waarin Interpolis de polissen van VGZ onderbrengt. De twee verzekeraars zeggen dat het vooral om collectiviteiten in het kader van employee-benefits gaat. Het roept de vraag op in hoeverre dit nadelig is of kan zijn voor CZ. Leers: “We wachten het allemaal rustig af.”
AH met Aldi-prijzen
“Onze premies zijn zeer laag”, zegt Leers, in een poging het succes te verklaren. “En het intermediair weet dat.” Inderdaad komt CZ bij het vergelijkingsprogramma Diagnose als een van de goedkoopste uit de bus. “Wij zijn een Albert Heijn met Aldi-prijzen.” Ook is CZ één van de goedkoopste met de nominale ziekenfondspremie. Slechts twee kleine ziekenfondsen zijn goedkoper. Een paar jaar geleden legde CZ in het jaarverslag uit, dat door de lage nominale premie – lager dan de zogenoemde rekenpremie die met de centrale ziekenfondskas moet worden verrekend – het ziekenfonds verlies leed, maar dat dit verlies bewust was gecreëerd. “Wij hebben voldoende reserves, om structureel en bewust een technisch verlies te creëren”, zegt Leers. “Wij steken dat geld liever in leuke dingen voor de verzekerden.”
Aan de weg timmeren
CZ heeft met de diverse projecten en innovaties altijd flink aan de weg getimmerd. De verzekeraar weet de pers goed te bereiken en heeft opvallende reclamecampagnes. Recentelijk kwam CZ in het nieuws met onder meer een proef met speciale zorg voor diabetici, met het feit dat de eigen website toegankelijk werd gemaakt voor gehandicapten, en met sponsoring van medische documentaires op Omroep Brabant. Als grensstreekverzekeraar liep CZ voorop bij het sluiten van contracten met buitenlandse ziekenhuizen, faciliteiten die inmiddels voor alle CZ-verzekerden beschikbaar zijn, en waarover veel is geschreven. “Bij dit alles dragen wij voortdurend uit dat de verzekerde centraal staat. Dat komt goed tot uitdrukking in onze corporate campagne.”
Sinds een paar weken voert CZ – naast de corporate campagne een marketingcampagne met als thema ‘gratis’. Dat ‘gratis’ heeft betrekking op onder meer de wachtlijstbemiddeling. “Met deze campagne, die bestaat uit mailings, radiocommercials en een actiepagina op onze internetsite, willen we laten zien dat we wel goed, maar niet duur zijn.” Inmiddels staat de najaarscampagne, die drie nieuwe tv-spots omvat, al weer voor de deur. Leers licht alvast een tipje van de sluier op: “Een spot gaat over soa (red: sexueel overdraagbare aandoeningen). Onder het motto ‘als je na zeven jaar huwelijk de kriebels krijgt’ zie je een man die ’s nachts, terwijl zijn vrouw in bed ligt, op de pc informatie zoekt over gonorroe. De andere twee gaan over zorgbemiddeling en donorregistratie.”
Dat aan de weg timmeren, legt CZ geen windeieren. Kortgeleden is landelijk de naambekendheid gemeten. Op de uitkomsten is Leers erg trots. Hij onthult: “Bij de vraag naar de naam van een zorgverzekeraar noemde 22% spontaan CZ. ‘Geholpen’ bleek dat maar liefst 70% onze naam kent. Dat is heel wat meer dan vorig jaar, want toen ging het om 17% respectievelijk 56%”, glundert Leers.
Extraatjes voor verzekerden
Aan de grotere naambekendheid heeft wellicht ook het loyaliteitsprogramma, waarmee CZ een paar maanden geleden startte, bijgedragen. Hoewel het uitsluitend gaat om voordeeltjes voor verzekerden, is de kans groot dat er buiten deze groep over gepraat wordt. Deze maand krijgen de verzekerden bijvoorbeeld 20% korting op alle producten van De Tuinen, een keten van winkels in drogisterij- en natuurproducten. Verder krijgen verzekerden deze maand 10% korting bij Aktiesport en 30% in skicentrum Snowdome. “Met het loyaliteitsprogramma willen we tot uitdrukking brengen: ‘bij ons zit je goed, ook al ben je niet ziek'”, zegt Leers. “Onze verzekerden hebben tevens toegang tot de medische website www.CZMedicinfo.nl. Op deze site, die onder meer een medische encyclopedie en informatie over voeding en reizen bevat, kunnen zij per e-mail algemene en persoonlijke vragen stellen aan een medisch team. Zij kunnen ook bellen met onze Gezondheidslijn, die wordt bemand door ervaren verpleegkundigen. Prettig voor de verzekerden is, dat de verpleegkundigen geen maximumtijd hanteren. Zij nemen de tijd die het gesprek nodig heeft. Bij de vragen via internet geldt een soort plafond. Een verzekerde met een zeer persoonlijke en complexe vraag zal het advies krijgen de Gezondheidslijn te bellen.” De telefoonlijn en de internetsite zijn een succes. “De Gezondheidslijn zal binnenkort de tienduizendste beller verwelkomen. Het aantal bezoekers van Medicinfo is de afgelopen twee jaar verviervoudigd tot 450.000 per jaar.”
Aktief in gezondheidszorg
De zorgverzekeringen op zich zijn voor Leers geen doel, wel een middel. “Ik wil geen uitkeringsinstantie bij ziekte zijn, maar een leverancier van, en vooral een gids voor, de gezondheidszorg.” Leers is dan ook blij dat er een nieuwe wind waait door de zorg. Het ziet er naar uit, dat de zorg aangestuurd zal gaan worden vanuit de vraag in plaats vanuit het aanbod. In zo’n systeem krijgen de verzekeraars de touwtjes in handen en krijgen zij ruimte voor eigen initiatieven. CZ heeft wat dit betreft al aardig warmgedraaid. “Samen met VGZ en een thuiszorgorganisatie hebben wij TWA Medic-info opgericht, een bedrijf dat hulpverleners en verzekeraars tools kan leveren om de verzekerden beter van dienst te zijn. Zo kunnen wij onze telefoondienst en internetservice ook aan anderen leveren. Ook hebben wij een systeem ontwikkeld voor een huisartsen-callcenter. Het zal in de toekomst niet meer vanzelfsprekend zijn dat een verzekerde zijn vragen en klachten direct bij zijn huisarts kwijt kan. Zo draaien wij hier in Tilburg proef met een callcenter waarbij verpleegkundigen het eerste aanspreekpunt vormen. Zij bekijken of en wanneer de dokter wordt ingeschakeld. In het callcenter is altijd een arts aanwezig en bij de gesprekken loopt altijd een band mee. Ook hebben we een huisartsenteam opgezet, een soort flying doctors, dat bijvoorbeeld bij langdurige ziekte de huisarts vervangen kan”, vertelt Leers. Het team is afgelopen maandag van start gegaan.
“Een paar jaar geleden zijn wij in Limburg gestart met een medicijnenexperiment. Huisartsen die geen overbodige medicijnen voorschreven werden daar voor beloond. Het is een groot succes geworden. Het is de bedoeling dat in het nieuwe zorgsysteem zulke beloningsmogelijkheden komen als middel om de kosten te beheersen.”
Een belangrijk punt in het nieuwe stelsel wordt dat zorgverzekeraars financieel mogen participeren in eigen zorginstellingen zoals klinieken en ziekenhuizen. Zij zullen er waarschijnlijk zelfs geheel eigen zorginstellingen op na mogen houden. Op die manier kan de aangeboden zorg zo goedkoop mogelijk worden gehouden en kunnen wachtlijsten worden vermeden. Leers vind het nog te vroeg om te zeggen dat CZ er eigen klinieken op na zal gaan houden. “Een CZ-ziekenhuis zie ik nog niet direct zitten. Anderzijds sluiten we niets uit. Het gaat om het belang van onze verzekerden. Daar zijn we mee getrouwd.”
Onlangs had CZ minister Bomhoff te gast. Volgens persberichten van het ministerie was Zuid-Limburg – net als Groningen – aangewezen als een proefregio voor het afschaffen van de budgettering van ziekenhuizen. De verzekeraar moet daarmee laten zien dat hij de wachtlijsten kan laten verdwijnen. “Het gaat niet om een proefregio, want dat zou veronderstellen dat de zaak teruggedraaid kan worden” zegt Leers. “Het zit anders in elkaar. Vooruitlopend op het afschaffen van de gehele budgettering, gaat voor zeventien bepaalde ingrepen, zoals een staaroperatie en een knieoperatie – allemaal zaken waarbij de aard niet ter discussie staat en waarvan de tijd begrensbaar is – de budgettering landelijk begin volgend jaar vervallen. Om de zorg te kunnen inkopen is het nodig van alle ziekenhuizen in de regio de prijskaartjes te kennen. Daar zijn wij nu mee bezig. Om te weten hoe het proces ‘van budgettering naar kassabon’ verloopt, gaat de overheid dat in onze regio volgen.”
De wachtlijsten worden overigens niet alleen veroorzaakt door de budgettering, maar ook door tekort aan personeel. “Het ziekteverzuim is in de zorgsector acht procent”, zegt Leers. “Als we dat met zo’n anderhalf procentpunt zouden kunnen verlagen en er zou een extra dag per week gewerkt worden, zouden de wachtlijsten wat personeel betreft niet nodig zijn.”
Leers is duidelijk verheugd over de voorboden van het nieuwe zorg(verzekering)stelsel. “Eindelijk gaat er iets veranderen”, zegt hij bijna handenwrijvend. Het plan van Bomhoff om verzekeraars rapportcijfers te geven – en zijn daaraan verbonden dreigement van ‘wie geen goede cijfers haalt, mag straks niet meedoen met het nieuwe stelsel’ – maakt hem niet bang. Integendeel. “Ik ben er van overtuigd dat wij een zeer hoog cijfer krijgen.”
Mike Leers: “Ik ben er van overtuigd dat wij van Bomhoff een zeer hoog cijfer zullen krijgen”. [kader]
CZ zit de 52-jarige drs. Mike Leers in het bloed. Hij stapte als 24-jarige het bedrijf binnen en klom daar op van stafmedewerker tot voorzitter van de raad van bestuur. Zijn middelbare-schooltijd heeft Leers doorgebracht aan het Bisschoppelijk College in Roermond. Hij heeft Economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Tussen zijn afstuderen en zijn entree bij CZ was hij anderhalf jaar docent Algemene Economie aan het Elzendaal College in Boxmeer. Leers vervult diverse nevenfuncties. Hij is onder meer bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland.

Reageer op dit artikel