nieuws

CZ lanceert prijsvechter

Archief

Volgende week zet zorgverzekeraar CZ een nieuw label in de markt: EasyHealth. Het internetlabel moet zich gaan ontpoppen tot een echte prijsvechter. “Verzekerden kunnen tot de helft besparen op hun ziektekostenpremie”, zo zet CZ de toon.

“EasyHealth.nl heeft de administratie en verzekering ondergebracht bij zorgverzekeraar CZ”, zo meldt het persbericht. Een indirecte omschrijving voor het feit dat EasyHealth een initatief en een verkooplabel van CZ is. “We hebben voor een apart label gekozen, omdat EaseyHealth zich op een specifieke doelgroep richt”, zegt CZ-woordvoerster Josée Verstappen.
EasyHealth richt zich op verzekerden die datgene wat onverwacht is (risico) willen verzekeren en datgene wat verwacht kan worden (onderhoud) zelf betalen. Een voorbeeld van het laatst is de tandartscontrole, die EasyHealth dus niet vergoedt. De ‘EasyPolis’ biedt verzekerden twee producten: ‘Basic Care’ (ziekenhuis, hulpmiddelen en medicijnen) en ‘Plus Care’ (het voorgaande plus huisarts, second opinion en een eenmalige vruchtbaarheidsbevorderende behandeling).
De premies zijn opgedeeld in zes leeftijdsklassen: 0 tot 20 jaar, 20 tot 45 jaar, 45 tot 50 jaar, 50 tot 55 jaar, 55 tot 60 jaar en 60 tot 65 jaar. Bij een eigen risico van e 50 zijn de maandpremies voor Basic Care respectievelijk: e 31, e 45, e 63, e 80 e 120 en e 130 (excl. wettelijke bijdragen). Voor Plus Care liggen de premies zeven tot tien euro hoger.
Sparen
Via de module ‘Custom Care’ kunnen verzekerden een financiële buffer opbouwen voor uitgaven die niet worden gedekt door de EasyPolis. Maandelijks kan e 15 of e 30 worden gespaard; voorschotten van CZ voor kosten die het spaarsaldo te boven gaan zijn ook mogelijk. CZ denkt zijn rentevergoeding en administratiekosten te dekken door van het spaarsaldo jaarlijks 5% in te houden.
EasyHealth biedt op internet een medische encyclopedie (EasyInfo). Via e-mail kunnen vragen worden gesteld aan een reeks deskundigen: een diëtiste, fysiotherapeut, logopediste, soa-deskundige, vaccinatie-arts, afasiedeskundige, arbodeskundige, ergotherapeute, pedagoge, verloskundige en consultatiebureau-verpleegkundige. Voor telefonisch gezondheidsadvies is de EasyLine beschikbaar: 0900-9002233 à 0,10 cent per minuut.

Reageer op dit artikel