nieuws

CVB en SNS van start met nieuw spaarproduct

Archief

CVB Bank biedt tot medio deze maand de mogelijkheid om in te schrijven op de DubbelRenteRekening. Bij deze spaarrekening ontvangt de klant gedurende de eerste vier jaar een gegarandeerde rente van 5%. SNS Bank brengt met SNS VariVast Sparen eenzelfde product op de markt.

De rekening heeft een looptijd van acht jaar en is gekoppeld aan de aandelenkoersen van de grootste vijftig beursgenoteerde bedrijven, de zogeheten Global Titans (o.m. ING, Nokia, Walt Disney en Siemens). De eerste vier jaar wordt een jaarlijkse rente van 5% over het spaartegoed gegarandeerd. De minimale inleg is e 500.
In de volgende vier spaarjaren stijgt of daalt de rente mee met de aandelenkoersen van de Global Titans. De rente kan stijgen tot maximaal 8%. “De wereldwijde spreiding zorgt uiteraard voor optimale risicospreiding, dus geen afhankelijkheid van een bepaalde regio of sector”, aldus CVB.
De stijging of daling wordt bepaald door vanaf het eind van het vijfde jaar jaarlijks het gemiddelde te nemen van de procentuele koerswijzigingen van de vijftig bedrijven ten opzichte van de startwaarde, die op 16 februari wordt bepaald. Is de koers van de Global Titans gemiddeld genomen gedaald, dan ontvangt de klant de laatste vier jaar geen rente over zijn spaartegoed. Aan het eind van de looptijd wordt altijd de inleg en 5% rente over de eerste vier jaar uitgekeerd.
SNS Bank komt met eenzelfde product onder de naam SNS VariVast Sparen. De campagne daarvoor wordt gevoerd via direct mail, op de kantoren van SNS Bank en via het intermediair. Klanten krijgen een ludieke achtjarige scheurkalender.

Reageer op dit artikel