nieuws

CVB Bank gaat fors investeren in uitbouw intermediairnetwerk

Archief

CVB Bank in Den Bosch, onderdeel van SNS Reaal, wil de komende jaren fors investeren in de uitbouw van haar tussenpersonennetwerk. Jaarlijks moeten er veertig agentschappen bij komen. Eind 2005 wil de bank samenwerken met zo’n 425 grote(re) assurantiekantoren door het hele land. Tevens wordt het bestaande distributieconcept gefaseerd omgebouwd naar een franchiseformule.

Groei in kantoren maar ook in productie, rendement en marktaandeel; vooral in hypotheken, consumptief krediet en sparen/beleggen. Dat zijn de ambitieuze doelstellingen die CVB Bank zichzelf heeft gesteld. In haar businessplan tot en met 2005 legt de SNS-dochter nadruk op de uitbreiding en evenwichtige spreiding van bankagentschappen bij het intermediair.
Ook concurrent Regio Bank (ING) volgt een groeistrategie van 450 naar zevenhonderd kantoren.
Agentschappen
Het aantal CVB-agentschappen bij assurantiekantoren bedroeg begin dit jaar driehonderd, 25 minder dan voor eind 2002 gepland stond. Die doelstelling werd niet gehaald vanwege externe factoren, erkent directievoorzitter Alphons van der Voorn, die samen met collega Joop Ossel de dagelijkse leiding heeft. “Van tien kantoren moest afscheid worden genomen wegens bedrijfsbeëindiging en zes contracten zijn beëindigd als gevolg van fusie. Mede omdat er geen concessies zijn gedaan ten aanzien van de kwaliteit van de assurantiekantoren is die doelstelling toen niet gehaald.”
Met name in het noorden, westen en midden van ons land wil CVB Bank meer agentschappen uitzetten. “In elke woonplaats van enige omvang moet een CVB-Intermediair worden gevestigd”, zegt Van der Voorn. Hij ziet daartoe meer mogelijkheden nu de grootbanken her en der vestigingen in de provincie sluiten. Nieuwe assurantiekantoren moeten voldoen aan enkele voorwaarden: een representatief kantoorpand, een portefeuille van minimaal vijfhonderd klanten en drie tot vijftien medewerkers, die fulltime financieel adviseur zijn. Van der Voorn: “Inmiddels zijn er met twintig nieuwe assurantiekantoren contracten gesloten. Eind van dit jaar zullen dat er veertig moeten zijn”.
Effectiever
De groeistrategie beoogt ook bestaande CVB-intermediairs commercieel effectiever te maken door aan hun klanten alle financiële diensten, inclusief sparen en beleggen en betalingsverkeer (internetbankieren, kasfunctie, pinpas en creditcards) aan te bieden. De kasfunctie is optioneel. “Voor veel tussenpersonen is de kasfunctie een barrière om een bankformule te nemen. Maar vergeten wordt dat een kasfunctie extra cross-sellingmomenten biedt”, aldus Van der Voorn. “Zeker de helft van de assurantieklanten is nog geen bankklant. Het intermediair diept de eigen portefeuilles nog onvoldoende uit op cross-sellingmogelijkheden, terwijl hun klanten verwachten dat de tussenpersoon een breed georiënteerde, deskundige en financiële gesprekspartner is.”
Voor dit jaar rekent Van der Voorn op een groei in omzet van 10%, evenveel als in de jaren 2001 en 2002. Ook het bedrijfsresultaat moet volgens hem dit jaar met zeker 10% toenemen.
Zakelijker
De relatie tussen bank en intermediair wordt de komende jaren zakelijker. Daartoe wordt het huidige distributieconcept verlaten en is gekozen voor een franchiseformule, te beginnen met nieuwe tussenpersonen. Bestaande kantoren gaan eveneens een entreebedrag (e 10.000) en een maandtarief (e 75) betalen, als zij verhuizen naar een andere locatie. Het entreebedrag kan worden terugverdiend door een bepaalde productie aan te brengen bij CVB Bank. Het inzetten van zogeheten database research en datamining en een betere profilering van individuele agentschappen via de website van CVB Bank moeten eveneens bijdragen aan een hogere productie dit jaar.
Alphons van der Voorn: “Zeker de helft van de klanten van de tussenpersoon is nog geen bankklant”.
Met name bij het intermediair in het noorden, westen en midden van ons land wil CVB Bank meer agentschappen uitzetten.

Reageer op dit artikel