nieuws

Curatoren Westward ontkennen verplichtingen tegenover Ibas

Archief

De discussie in de faillissementen van tussenpersoon Ibas Ede en de Antilliaanse fietsverzekeraar Westward spitst zich toe op de vraag of de verzekeringen van Ibas wel als zodanig aan te merken zijn. De Antilliaanse toezichthouder BNA en de Westward-curatoren vinden van niet en stellen daarom dat de verzekeraar geen verplichtingen heeft tegenover de 60.000 gedupeerden die hun polis sloten via Ibas.

Ibas Ede ging begin vorig jaar failliet, kort daarna gevolgd door Westward. Via fietshandelaren werden garantiecertificaten verkocht die een diefstaldekking boden van 36 maanden. Volgens de Westward-curatoren en de Bank Nederlandse Antillen (BNA), verantwoordelijk voor het toezicht op Antilliaanse verzekeraars, zijn de certificaten niet als polissen te beschouwen en heeft Westward jegens Ibas geen verplichtingen. De curatoren vorderen zelfs alle sinds 1993 aan Ibas betaalde premies terug. De 60.000 verzekerden, die van Unigarant een nieuwe polis aangeboden hebben gekregen, hoeven vooralsnog niet op terugbetaling van hun premie te rekenen.
Een grote farce
Georg van Daal, tot eind vorig jaar curator van Westward, is nu in functie als advocaat van de nieuwe curatoren Van den Bosch en De Buck. “Ik ben altijd van mening geweest dat die certificaten geen verzekeringen waren. Een verzekering werkt niet zo. Dat vergt een polisblad van de verzekeraar en een verzekerde. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen Westward en Ibas, maar die zijn nooit nagekomen. Volgens mij zijn die afspraken overigens een grote farce geweest. De fietshandelaar verkocht een vorm van zekerheid aan de koper. Op dat papiertje stond de naam van de handelaar en de koper. De enige naam die verder vermeld werd, was die van Ibas Ede. Bij de algemene voorwaarden was Westward als risicodrager vernmeld, zonder verdere aanduiding. Er zijn trouwens ook certificaten verkocht waarop Westward helemaal niet vermeld stond. Die fietshandelaren hebben op verzoek van Ibas opgetreden en Westward stond daar verder buiten. De afspraak was juist dat Ibas polissen zou verkopen, maar ze zijn gewoon op de oude voet doorgegaan met het verkopen van garantiecertificaten. De claims van Ibas-curator Kalisvaart hebben we dan ook teruggestuurd.”
Kalisvaart vindt dat een onderbouwing voor de bewering van Westward-zijde ontbreekt. Harry de Meij, hoofd afdeling Vestigingswetten van de SER, bestempelt de beweringen van de Westward-curatoren en BNA als ‘flauwekul’. “De SER is er steeds vanuit gegaan dat er sprake was van bemiddeling in fietsverzekeringen. Hoe je dat dan verder noemt, doet niet ter zake. Er was gewoon sprake van een verzekeringsovereenkomst in de zin van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV).”
Geheim onderzoek
De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) is bezig met een geheim onderzoek naar de gang van zaken rond de verkoop van de fietsverzekeringen. In het curatorverslag van Kalisvaart wordt de indruk gewekt dat de PVK, anders dan de BNA, van mening is dat de verkochte certificaten wel degelijk polissen waren. Woordvoerder Loek van Daalen laat daarover weinig los: “We doen nog geen uitspraken over deze kwestie, omdat het onderzoek nog loopt. We overleggen met de BNA”. De curatoren in beide faillissementen hebben aan de toezichthouders arbitrage voorgesteld door drie onafhankelijke experts.
Over de rol die Ibas-eigenaar Henk Smit in de zaak heeft gespeeld, zouden procedures lopen, aldus Van Daal: “André Grul, bestuurder van Westward, is nog altijd van mening dat Smit daar zelf de touwtjes in handen had. Maar Smit zelf ontkent alles”. Van Daal is ervan overtuigd dat Smit zelf in 1993 Westward heeft opgericht als NV met aandelen aan toonder. Daardoor was later niet meer te achterhalen wie nu de daadwerkelijke eigenaar was van de verzekeraar.

Reageer op dit artikel