nieuws

Curator Mapreko worstelt nog met aansprakelijkheidsvraag

Archief

De curator in het faillissement van de assurantieketen Mapreko onderzoekt nog steeds de mogelijkheden om de bestuurders wegens mismanagement en paulianeuze handelingen (uitlokken van faillissement) aansprakelijk te stellen. Dit blijkt uit het eind maart verschenen vierde openbare faillissementsverslag in deze zaak.

Het faillissement van Mapreko Holding is aangevraagd in september 2000. Het faillissement betrof naast de holding ook de zes dochters, te weten: Telestars De Rijp (Graft-De Rijp), Mapreko Assurantiën (Graft-De Rijp), Exponent Consultancy (Zaandam), Mapreko Pensioen Advies Zuid-Nederland (Eindhoven), Mapreko Pensioen Advies Almere (Almere) en Mapreko Pensioen Advies (Purmerend).
Aandeelhouders van Mapreko Holding zijn Borgo Management en Consultancy, Veropa Holding, M.J.M. van der Velden Beheer en Boekanier Holding, alle voor 25%. Enig directeur van Mapreko Holding is Marijke van Doremalen-van der Velden. Statutair directeur van de zes dochtermaatschappijen is Mapreko Holding.
In oktober van het zelfde jaar is ook het faillissement aangevraagd van Integraal Assurantie Adviesgroep, sterk gelieerd aan Mapreko. Aandeelhouders in dit bedrijf zijn: Virapo Holding (7%), M.J.M. van der Velden Beheer (31%), Boekanier Holding Oudkarspel (31%) en Ripa Beheer (31%). De statutaire directie wordt gevormd door M.J.M. van der Velden Beheer, waarvan Marijke van Doremalen 100% aandeelhoudster is.
Eerste doorstart
In het eerste faillissementsverslag van de curator staat te lezen dat Integraal Assurantie Adviesgroep in 1999 werd opgericht “met als kennelijk doel de activiteiten van de Mapreko Groep onder te brengen, voor het geval het mis zou gaan en op die manier een doorstart te realiseren”. Uit onderzoek blijkt dat Integraal Assurantie Adviesgroep en Mapreko nauw verbonden zijn. Er bestaat een rekening-courant tussen Mapreko Holding en Integraal. De laatste heeft nog een bedrag van e 0,5 mln te vorderen van Mapreko Holding. De oorzaak van het faillissement van Integraal Assurantie Adviesgroep moet gevonden worden in de nauwe verbondenheid met het faillissement van de Mapreko Groep. Op het moment van het faillissement waren er 39 medewerkers in dienst bij Integraal. Deze zijn ontslagen.
Tweede doorstart
In het tweede faillissementsverslag, gedateerd april 2001, wordt gemeld dat de voormalige directie van Mapreko Holding na toestemming en taxatie van de rechter-commissaris de kantoorinventaris heeft gekocht. Eveneens is aan 24 voormalige personeelsleden van Mapreko/Integraal Assurantie Adviesgroep een arbeidsovereenkomst aangeboden. In het kader van deze doorstart onder de naam De Regent & Partners, eveneens handelend onder de naam De Regent Services, is ook de huurovereenkomst overgenomen onder betaling van de achterstallige huur.
De Regent & Partners is gevestigd in Eindhoven. Bestuurder van beide ondernemingen is Financieel Adviesgroep De Regent. De hoogste concernrelatie is Rauwers Management & Consultants. Bestuurders van Financieel Adviesgroep De Regent zijn Hans Borgo, die ook aandeelhouder is in Mapreko Holding, en Marijke van Doremalen.
Oorzaak
Over de oorzaak van het ‘sneeuwbal-faillissement’ tast de curator nog enigszins in het duister. Onderzocht wordt of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid en/of paulianeuze handelingen (= uitlokken van een faillissement met betrekking tot voorkennis over dat faillissement).
In het eerste faillissementsverslag meldt de curator dat “naar de thans bestaande inzichten de faillissementen bezien moeten worden in het licht van onderlinge conflicten tussen aandeelhouders en verschil van mening over de toekomstvisie van de groep en een (kennelijk) hoge kostenstructuur”.
Gedupeerden spreken over mismanagement, oplichting en valsheid in geschrifte. “Vergaderingen van directie, aandeelhouders en andere managementleden werden afgeluisterd. Eén van de aandeelhouders luisterde deze vergaderingen af, omdat hij het vermoeden had dat men bezig was zijn bedrijf naar de afgrond te helpen. Er vonden veel te dure investeringen plaats in bijvoorbeeld auto’s. De aandeelhouders streken de winst op, terwijl het bedrijf er financieel niet goed voorstond. Salarissen van het personeel werden daardoor niet uitbetaald. Men was er doelbewust op uit de BV’s te laten klappen. De nieuwe onderneming werd al opgericht, terwijl de oude nog niet failliet was.”
Schuldeisers
De omzet van de Mapreko Groep bedraagt over 1998 circa e 4,3 mln. De winst bedraagt over dat jaar e 298.000. De omzet over 1999 bedraagt e 3,13 mln en de winst e 1,3 mln. De totale schuld van alle bedrijven tezamen bedraagt e 1,1 mln.
Een van de grootste schuldeisers is Aegon. De verzekeraar zou nog ruim e 325.000 terug moeten ontvangen. Andere schuldeisers zijn onder meer Nationale-Nederlanden, Stad Rotterdam en de Rabobank.

Reageer op dit artikel