nieuws

Curator in zaak Verzekerd Keur verwacht geen Zwitsers vervolg

Archief

De curator in het faillissement van de Verzekerd Keur-groep, mr. P.M. Gunning, verwacht dat de Zwitserse rechter zich niet-ontvankelijk zal verklaren in de zaak die door het Zwitserse Aon Re tegen hem is aangespannen. Dit proefde Gunning tijdens de behandeling van de zaak in Basel.

Curator Gunning zette begin vorig jaar openlijk vraagtekens bij een polis die via de Zwitserse makelaardij Aon Re is gesloten bij de op Bermuda gevestigde herverzekeraar Scandinavian Re. Het zou gaan om een dekking voor de door Verzekerd Keur ontplooide cashback-activiteiten (geld-terugacties) ter waarde van e 63,5 mln op jaarbasis.
Gunning had ontdekt, dat Verzekerd Keur tegelijkertijd een zogenaamde ‘hold-harmlessverklaring’ had afgegeven aan Scandinavian Re. Een dergelijke verklaring houdt in dat er door de risicodrager weliswaar een verzekeringspolis is afgegeven, maar dat daarop nooit een claim zal worden ingediend.
Hiermee geconfronteerd zou Scandinavian Re hebben verklaard dat Verzekerd Keur via haar oorspronkelijk een ‘rent a captive’ heeft willen opzetten. Aon Re (Switzerland) verklaarde daarentegen dat Verzekerd Keur het voornemen had om een zogeheten ‘finite risk’ op te zetten.
Gunning stelde destijds: “Zowel Aon Re Switzerland als Scandinavian Re hebben tegen betaling van resp. ( 150.000 (e 68.070) en ( 200.000 (e 90.760) meegewerkt aan het opzetten van een niet-verzekeringsproduct. Beide maatschappijen heb ik inmiddels aangeschreven en om verantwoording gevraagd. Beide partijen proberen zich op andere wijze te excuseren”.
Tegenaanval
Mogelijk onder het motto ‘de aanval is de beste verdediging’ heeft de Zwitserse Aon Re eind vorig jaar enkele partijen, onder wie curator Gunning, voor de rechter in het Zwitserse Basel gedaagd, in een poging zich te vrijwaren van vervolging in Nederland.
Dus kon Gunning op reis naar Zwitserland. Op verzoek van AM blikt hij terug: “De zitting bij de rechter te Basel is teleurstellend verlopen. Per saldo kwam het erop neer dat de rechter zich door Aon misbruikt voelde. Aon had er immers voor gekozen om een procedure te starten die inhield dat partijen persoonlijk bij de rechter moesten verschijnen om te bekijken of de zaak onderling zou kunnen worden opgelost. Desgevraagd antwoordde de advocaat van Aon echter dat hij in het geheel geen voorstel wilde doen. Waarop de verbouwereerde rechter zich afvroeg waarom Aon dan voor deze procedure had gekozen en niet direct een bodemzaak had aangespannen. De advocaat van Aon bleef op die vraag het antwoord schuldig”.
Gunning vervolgt: “Van mijn kant heb ik als curator in het faillissement van VK Finance mijn standpunt toegelicht en vooral bepleit dat het verstandiger is om deze zaak door de Nederlandse rechter te laten behartigen. Het is immers zo dat er vooral Nederlandse consumenten bij dit geschil betrokken zijn en op grond van het internationaal privaatrecht zou dat een argument kunnen zijn om de zaak uiteindelijk hier te beoordelen”.
De zaak is nu verwezen voor verdere behandeling van de ontvankelijkheidsvraag van de Zwitserse rechter. In de loop van dit jaar zal daarover een oordeel komen. Gunning: “Mede op grond van het feit dat de Zwitserse rechter zich misbruikt voelt door Aon, heb ik goede hoop dat de Zwitserse rechter zich uiteindelijk niet ontvankelijk zal verklaren”.
Bodemprocedure
Inmiddels is er wel door de curator een bodemprocedure aangespannen bij de rechtbank te Arnhem. “Voor wat betreft Aon zal die procedure wellicht worden aangehouden totdat de Zwitserse rechter eerst een oordeel heeft gegeven of de zaak in Zwitserland of Nederland moet worden behandeld, doch voor Scandinavian Re geldt dat argument niet. Scandinavian Re is naast Aon door mij gedagvaard. De zaak zal begin april worden aangebracht bij de rechtbank in Arnhem”, aldus Gunning.

Reageer op dit artikel