nieuws

Curator in zaak Verzekerd Keur stelt Van Keulen aansprakelijk

Archief

De oprichter-directeur van de Verzekerd Keur-groep, Ronald van Keulen, is vorige week door curator mr. P Gunning schriftelijk aansprakelijk gesteld voor de geleden en nog te lijden schade van vele tientallen miljoenen euro’s. Deze handeling gebeurde enkele dagen voordat de fraudeonderzoekers hun dossier hebben overgedragen aan de officier van justitie in Arnhem.

In een faillissementsverslag van 15 maart waagt curator Gunning zich aan een bespiegeling over de kansen op strafrechtelijke vervolging van de bestuurders van de Verzekerd Keur-bedrijven. “Mijn verwachting is dat de bestuurders zullen worden vervolgd op grond van verdenking van valsheid in geschrifte, oplichting en overtreding van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf”.
In civielrechtelijk opzicht meent Gunning dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de wettelijk omschreven criteria van “kennelijk onbehoorlijke taakvervulling”.
Nep-herverzekering
Een nieuw hoofdstuk in de Verzekerd Keur-affaire betreft een polis die via de Zwitserse makelaardij Aon Re is gesloten bij de op Bermuda gevestigde herverzekeraar Scandinavian Re. Het zou gaan om een dekking voor de door Verzekerd Keur ontplooide cashback-activiteiten (geld-terugacties) ter waarde van ( 140 mln (e 63,5 mln) op jaarbasis.
Inmiddels is echter gebleken dat Verzekerd Keur tegelijkertijd een zogenaamde ‘hold harmless-verklaring’ heeft afgegeven aan Scandinavian Re. Een dergelijke verklaring houdt in dat er door de risicodrager weliswaar een verzekeringspolis is afgegeven, maar dat daarop nooit een claim zal worden ingediend.
Hiermee geconfronteerd zou Scandinavian Re hebben verklaard dat Verzekerd Keur via haar oorspronkelijk een ‘rent a captive’ heeft willen opzetten. Aon Re (Switzerland) verklaart daarentegen dat Verzekerd Keur het voornemen had om een zogenaamd ‘finite risk’ op te zetten.
Curator Gunning stelt: “Zowel Aon Re Switzerland als Scandinavian Re hebben tegen betaling van respectievelijk ( 150.000 (e 68.070) en ( 200.000 (e 90.760) meegewerkt aan het opzetten van een niet-verzekeringsproduct. Beide maatschappijen heb ik inmiddels aangeschreven en om verantwoording gevraagd. Beide partijen proberen zich op andere wijze te excuseren.”
Behalve de bestuurders van Verzekerd Keur, Aon Re en Scandinavian Re overweegt Gunning ook een aansprakelijkheidsstelling bij register-accountant drs. J.D. Goedel in te dienen. Deze opstelling wordt mede gevoed door het gegeven dat de curator al vele maanden wacht op de beantwoording van een aantal vragen die hij de huisaccountant van Verzekerd Keur heeft voorgelegd. “Ik ben geneigd te concluderen, dat de accountant heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die hij naar verkeersopvattingen in acht had moeten nemen”, is zijn voorzichtige verklaring.
Het fraude-onderzoek in de zaak Verzekerd Keur kwam op 12 mei 2000 even in de schijnwerper toen op dertig plaatsen huiszoeking werd verricht. In december van dat jaar werden vijf personen, onder wie enkele landelijk bekende verzekeringsmensen, enkele dagen aan een verhoor onderworpen. Vervolgens is het fraudeteam dus meer dan een jaar bezig geweest met het schriftelijk uitwerken en nader onderbouwen van die verhoren.
PVK-onderzoeken
In het begin van de jaren negentig heeft de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) al eens onderzocht of het bij Verzekerd Keur wel allemaal zuivere koffie was. Omdat de verzekeringen destijds via ABN Amro Assurantiën bleken te lopen, werd er geen verder onderzoek gedaan.
In 1998 was er voor de PVK opnieuw aanleiding om onderzoek te doen bij Verzekerd Keur. Het bedrijf en de toezichthouder verschilden van inzicht over de vraag of de activiteiten op het gebied van technische garantiecertificaten als ‘verzekeren’ moest worden aangemerkt. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven stelde de PVK op 26 april 2000 in het gelijk.
Toen enkele weken later bleek, dat er een strafrechtelijk onderzoek werd ingesteld waarbij onder meer Verzekerd Keur was betrokken, was dit voor de PVK reden om direct maatregelen te nemen. Op 16 mei 2000 werd door de PVK een stille curator aangesteld.
Op 22 februari 2001 werd door de toezichthouder een tweede stille curator benoemd. Deze kreeg de opdracht om binnen een tijdsbestek van enkele weken een serieus geïnteresseerde overnamepartner voor de verzekeringsportefeuille te vinden. Toen dat niet lukte, besloot de PVK het faillissement van de Verzekerd Keur-bedrijven aan te vragen. Die faillissementen zijn op 17 juli 2001 (in hoger beroep) uitgesproken door het Gerechtshof Arnhem.

Reageer op dit artikel