nieuws

Cor van den Berg gaat in werving en detachering

Archief

Volgende week gaat voormalig schade-expert Cor van den Berg van start met een nieuwe onderneming. Deze gaat zich bezig houden met werving en selectie, detachering, interim-management, outplacement en arbeidsbemiddeling in de financiële wereld en met name in het verzekeringswezen.

Van den Berg was tot enkele jaren geleden eigenaar/directeur van het expertisebureau Elbers van den Berg. In 1998 stapte hij daar uit, omdat hij destijds “geen uitdaging meer zag in die markt”. Gedurende ruim een jaar vervulde Van den Berg de functie van ad-interim directeur van het Nivre en was hij tegelijkertijd uitvoerend coördinator van de schadeafwikkeling van rampen als de wateroverlast in Limburg en later ook in het Noorden en Zuidwesten van het land als gevolg van de overvloedige regenval. Ook bij de de MKZ-crisis en de vuurwerkramp in Enschede heeft Van den Berg de coördinatie ‘in het veld’ verzorgd.
Hij gaat nu een plan verwezenlijken waarmee hij al geruime tijd rondliep. “Wat in de verzekeringsmarkt al lang speelt, is de moeilijkheid om goede mensen aan te trekken. Dat heeft tot gevolg dat de procedures daarvoor nogal ingewikkeld en nodeloos lastig verlopen, terwijl iedereen dat eigenlijk anders zou willen zien. Die impasse wil ik doorbreken.”
Werving
Van den Berg beperkt zich niet tot de schade-expertisewereld. Met betrekking tot de werving en selectie richt hij zich ook op de binnen- en buitendienst van (bank)verzekeraars. Het gaat daarbij niet alleen om experts en taxateurs; ook schadebehandelaars, secretariaatmedewerkers en kantoormanagers zijn categorieën waarvoor hij mogelijkheden ziet.
Detachering
Op het gebied van detachering wordt Van den Berg actief voor financieel deskundigen die bekend zijn met de genoemde branches en voor senior-experts en -taxateurs. Daar is vaak behoefte aan bij bureaus, bijvoorbeeld wanneer er een piek is in schades als gevolg van een calamiteit of een bepaald project. Maar ook bij (langdurige) ziekte kan detachering van een senior uitkomst bieden.
Bovendien ziet van den Berg in dit verband grote mogelijkheden voor expertisebureaus met betrekking tot de opleiding van ‘nieuwkomers’. “Het Nivre biedt inmiddels goede opleidingen aan voor alle branches, maar dat blijft beperkt tot de theorie. Als jonge mensen daadwerkelijk op pad gaan, kunnen bureaus op tijdelijke basis een senior inzetten die zo iemand begeleidt. Ik weet uit gesprekken, dat de meeste seniors die met de vut of met pensioen gaan, graag hun kennis willen delen met anderen. Als je je hele leven dag-in-dag-uit in touw bent geweest, valt het niet mee van de ene op de andere dag helemaal geen zakelijke bezigheden meer te hebben. Op deze manier kunnen zij naar eigen behoefte nog één of meer dagen per week met hun vak bezig zijn, zonder dat ze de sores ervan hebben. En aan de andere kant kunnen jongeren profiteren van hun ervaring terwijl ze meteen al productief zijn.”
Van den Berg verwacht dat vooral aan zeer specifieke senioren behoefte zal zijn: agrarische experts, deskundigen op het gebied van kostbaarheden en kunst, vee en techniek.
Collegiale uitlening
Binnen de expertisewereld fluctueert het aanbod van schadesn. Er zijn in het algemeen pieken en dalen waarneembaar en daarnaast zijn er ook verschillen per bureau. Als het ene bureau als gevolg van één of meer grote opdrachten kampt met onderbezetting, kunnen er tegelijkertijd bij een ander bureau mensen zijn die even weinig om handen hebben. Dat wordt doorgaans niet aan de grote klok gehangen, dus ook hierin wil Cor van den Berg een rol spelen die voor alle betrokkenen profijtelijk kan zijn. Bureaus die tijdelijk een grotere bezetting willen, melden zich bij hem en anderzijds doen bureaus die een tijdelijke overbezetting hebben dat ook. Op die manier komen vraag en aanbod van experts bij elkaar.
Cor van den Berg BV is gevestigd in Waddinxveen aan de Staringlaan 21-25, tel. 0182-61.19.33, en is op internet te vinden op www.corvandenberg.nl.
Cor van den Berg wil onder meer een rol spelen in collegiale uitlening.

Reageer op dit artikel