nieuws

Coöperatie Univé loopt op internet voorop

Archief

Met vestigingen in plattelandsdorpen als Ruinen, Paterswolde en Gasselternijveen maakt Univé niet direct een trendy indruk. Maar het concern lijkt er wel als eerste verzekeraar in te slagen om via internet een substantieel aantal polissen te verkopen. Vorig jaar werden er op www.unive.nl 31.500 verzekeringen gesloten, oftewel bijna honderd per dag. Ook dit jaar zit de groei er in. “Over vijf jaar brengt internet ons 40% van de nieuwe productie”, voorspelt Edwin Velzel, algemeen directeur van Univé.

Het aandeel van internet in de nieuwe productie lag in 2003 nog rond de 10%. De meeste verzekeringen die via internet werden gesloten, betroffen vorig jaar reispolissen (ruim 12.500). Verder blijken verzekeringen voor motorrijtuigen (6.000), bromfietsen (4.500) en ziektekosten (3.500) geschikt voor verkoop via internet. Hoe goed Univé het doet ten opzichte van de concurrentie, weet Velzel niet precies. Postbank, Centraal Beheer en Ohra hullen zich namelijk in stilzwijgen over hun internetverkopen; magere omzetcijfers willen daarvoor nog wel eens een reden zijn.
Velzel: “Ik weet alleen dat wij als ‘beste verzekeraar van Nederland’ naar voren komen in periodieke vergelijkingsonderzoeken naar functionaliteit en snelheid van de websites. En dat is al jaren zo, alleen enkele Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen scoren beter. We zijn erg tevreden over onze internetvorderingen tot nu toe en ook het lopende jaar geeft weer een sterke omzetgroei te zien. De realiteit overtreft al enkele jaren onze verwachtingen.”
De reden ligt volgens hem in de combinatie van direct-writing met persoonlijk advies via de lokale onderlingen van Univé. “Ik geloof niet zo in de typische internetklant die alles zelf wel regelt. Mensen willen bij vervelende zaken, zoals schade, persoonlijk contact hebben. Dat is erg belangrijk. Univé kan het gemak van internet combineren met de zorg en service van onze verzekeringswinkels.”
Scherpe prijs
Onder de Univé-organisatie vallen momenteel 36 lokale onderlinge verzekeringsmaatschappijen. Zij hebben 150 vestigingen, goed voor bijna duizend werknemers. Alleen in het Brabantse en Limburgse land is Univé nauwelijks aanwezig: er is een onderlinge in de omgeving van Breda en er zijn winkels in Tilburg, Eindhoven en Valkenburg. Veel veranderingen staan er niet op til: “Er zitten geen fusies aan te komen”. Wel wil Univé het aantal vestigingen in Noord-Brabant en Limburg verhogen. Velzel: “Maar in een verantwoord investeringstempo. Eindhoven en Tilburg zijn afgelopen jaar van de grond gekomen en er zijn nu geen concrete plannen voor andere vestigingsplaatsen”.
Velzel erkent dat de internetverkoop net zo sterk is in plaatsen waar Univé is gevestigd als in plaatsen waar de maatschappij geen winkel heeft staan.
De combinatie gemak en service is dus niet de (enige) sleutel tot succes?
“Nee, een scherpe prijs is op internet uiteraard ook van belang.” Univé werkt er hard aan om goed te scoren in alle takken van assurantiën waarin het actief is. “We willen overal een plek in de top-3 hebben voor wat betreft prijs/prestatie. Univé combineert een bekende, betrouwbare naam met internetgemak, een scherpe prijs en service dichtbij de klant. Zo hebben we concurrentievoordelen op zowel direct-writers als tussenpersonen. Dat verklaart ons internetsucces, denk ik.”
Hoog investeringsniveau
Velzel maakte in 1999 z’n entree bij Univé, zonder enige affiniteit met verzekeringen. “Nou ja, bij het GAK ben ik druk geweest met de privatiseringsplannen en kenden we inmiddels het label GAK Verzekeringen (met Achmea-maatschappijen als risicodragers).”
U ging voor uw verzekeringszaken dus te rade bij een tussenpersoon?
“Nee, dat regelde ik ook toen al zelf.”
Een echte direct-writersklant, dus. Dat past wel bij Univé.
“Nou, dat denkt iedereen. Maar Univé is meer intermediairverzekeraar dan direct-writer, hoor. Het gros van onze omzet komt via de Univé-onderlingen. Dat zijn onze tussenpersonen; ze werken onder hetzelfde label maar zijn allemaal zelfstandig ondernemer en brandverzekeraar. De adviespraktijk daar wijkt niet wezenlijk af van die bij assurantiekantoren.”
De entree van Velzel bij Univé ging niet gepaard met veel luxe, zo weet hij nog. “Er is een aantal jaren sprake geweest van een hoog investeringsniveau: investeringen in mensen en activiteiten die lang niet allemaal rendement hebben gebracht. Daardoor werd het kostenniveau te hoog en kwam onze concurrentiepositie onder druk te staan.” Onder leiding van Velzel werd in 2002 een reorganisatie ingezet, die tweehonderd arbeidsplaatsen heeft gekost; dit jaar vloeien de laatste dertig mensen af. “Het leverde vorig jaar al een kostenbesparing op van e 30 mln en moet structureel tot een kostenbesparing van e 40 mln leiden.”
Mislukte fusies
De reorganisatie volgde op twee mislukte fusiepogingen. “Toen ik hier binnenkwam, werd net serieus een fusie met Interpolis overwogen. Maar het was al snel duidelijk dat een deel van de onderlingen enthousiast was en een deel juist niet. Dat heeft met regionale situaties te maken: in de ene regio is Rabobank partner van Univé – of potentieel partner – en in de andere juist keiharde concurrent. Enfin, er was onvoldoende draagvlak voor een samengaan met Interpolis.”
“Als staartje kwamen daar gesprekken met zorgverzekeraar VGZ uit voort.” Een heuse fusie tussen Univé, VGZ en ambtenarenverzekeraar IZA werd aangekondigd en medio 2002 weer afgeblazen. “De benodigde inspanningen wogen niet op tegen de veronderstelde voordelen in de eerste jaren na de fusie”, verklaart Velzel.
Er volgde een intern beraad op de toekomst. “We hebben de keuze gemaakt om zelfstandig verder te gaan, waarbij we ons hebben afgevraagd wat we nog wel zelf en wat we niet meer zelf moeten doen. Een voorbeeld van het laatste is ons levenbedrijf.” Univé liet de buitenwereld in 1997 weten dat de leventak een volwaardig bedrijfsonderdeel moest worden, naast Schade en Zorg. Het gat tussen woord en daad bleef echter schrijnend groot: Univé haalde in één jaar tijd nooit meer dan e 25 mln premie uit levensverzekeringen, oftewel amper 3% van de totale premieomzet. Sinds september 2003 verkoopt Univé onder eigen label levensverzekeringen van Hooge Huys, die de oude portefeuille dit jaar overneemt.
“Over 2003 hebben we dezelfde omzet Leven behaald als het jaar ervoor”, meldt Velzel. “Maar de aanloopomzetten met Hooge Huys overtreffen de prognoses.” De samenwerking met de SNS Reaal-dochter is inmiddels uitgebreid met hypotheken. Hooge Huys is de exclusieve hypotheekpartner geworden van de Univé-onderlingen, ten koste van Bouwfonds, Argenta en BLG.
Coöperatie
“Wat we verder hebben gedaan, is teruggaan naar de roots van Univé”, zo vervolgt Velzel. “Univé is een coöperatie, die haar bestaansrecht ontleent aan het gegeven dat zij haar leden voordelen biedt. Op die terreinen waarin wij binnen drie tot vier jaar niet in staat zijn om dat voordeel te bieden, trekken wij ons terug.”
Per 1 juli wordt de organisatiestructuur hierop aangepast en wordt Univé van onderlinge omgevormd tot coöperatie. De centrale organisatie van Univé bestaat nu nog uit zeven onderlinge waarborgmaatschappijen: Schade, Zorg Particulier, Zorg Aanvullingsfonds, Ziekenfonds, Leven, Her en Stormher. De laatste twee herverzekeraars blijven bestaan, evenals het ziekenfonds; de levenmaatschappij houdt na de verkoop aan Hooge Huys op te bestaan. De andere drie worden omgevormd tot een tweetal risicodragers: Univé Schade NV en Univé Zorg NV. Deze vennootschappen komen te hangen onder de nieuw op te richten coöperatie Univé.
Naamloze vennootschappen zijn eenvoudiger vehikels om te verkopen of mee te fuseren dan onderlingen? “Daar is geen sprake van!”, zo spreekt Velzel dit mogelijke motief tegen.
De werkelijke reden voor de omvorming naar NV’s en een coöperatie is volgens hem tweeledig: financieel en bestuurlijk. “We worden wat flexibeler met de inzet van vermogens, die we straks ten goede kunnen laten komen aan alle leden van de coöperatie. Dat moet niet afhankelijk zijn van het feit of je bij Schade of bij Zorg verzekerd bent. Sterker nog, straks hoef je niet per se bij Univé verzekerd te zijn, om toch te profiteren van ledenvoordelen. Ook als je een gelabeld product afneemt, kun je straks lid worden van de coöperatie. We werken aan een uitgebreid programma ledenvoordelen. En we kunnen beter functioneren als inkoopcombinatie, zoals nu het geval is bij de levenproducten van Hooge Huys.”
Verder verwacht Velzel de verzekeraar slagvaardiger te kunnen besturen. “Er verdwijnt straks een bestuurslaag, waardoor er minder dubbel werk wordt gedaan en de bestuurslijnen inzichtelijker worden.” Velzel wordt zelf voorzitter van de nieuw te vormen raad van bestuur; huidig Zorg-directeur Jan Hennekam wordt vice-voorzitter. De bestuursraad gaat verantwoording afleggen aan een raad van commissarissen, die de oude raad van toezicht vervangt. Meest opmerkelijke gezicht in de nieuwe raad is voorzitter Carlo de Swart, de voormalige topman van Stad Rotterdam en later Fortis ASR.
Expertise
Een nieuwe vennootschap komt er ten slotte voor de disciplines expertise en schadebehandeling. “Dat werk zetten we wat meer op afstand, vooral met het doel dit beschikbaar te stellen voor derden. De vennootschap wordt een volle dochter van Univé.” Voor de uitvoering van de rechtsbijstandverzekeringen heeft Univé al iets soortgelijks: de Stichting Univé Rechtshulp.
Er werken bij Univé zo’n tachtig mensen aan expertise, ondersteuning en schadebehandeling. Het aparte expertisebureau moet volgende maand zijn ontstaan.
Edwin Velzel (41) studeerde in 1985 aan de Technische Universiteit van Twente af als ingenieur Informatica. Via BSO Origin en Twijnstra Gudde Informatica kwam hij terecht bij uitvoeringsinstelling GAK. In negen jaar tijd steeg hij er in de hiërarchie tot directeur ICT en lid van de hoofddirectie. Toen de voorgenomen privatisering en een eventueel samengaan met Achmea niet doorging, besloot Velzel zich als interim-manager te vestigen. “In leeftijd was ik misschien jong, 35, maar m’n CV was voldoende om dat te doen.” Eén van zijn eerste klussen was Univé, waar hij in 1999 verantwoordelijk werd voor de backoffice van met name het zorgbedrijf. Een jaar later vertrok Thijs Meinders en werd hij (in oktober 2000) algemeen directeur van Univé. De toevoeging ad interim verviel na twee maanden. Velzel: “We zijn weer teruggegaan naar de roots van Univé”.

Reageer op dit artikel