nieuws

‘Contracten met Legio zijn nietig’

Archief

Klanten die een product van Legio hebben gesloten, kunnen de overeenkomst mogelijk nietig laten verklaren, meent Arnoud Bosch, eigenaar van financieringskantoor Aasmail-Leeninfo in Hillegom. Aandelenleaseproducten zoals de WinstVerDriedubbelaar kunnen volgens hem worden aangemerkt als huurkoopovereenkomsten tussen twee partijen en vallen daarom onder de Wet op het Consumptief Krediet (WCK).

Bosch heeft een overeenkomst van Legio (voorheen Legio Lease) onder de loep genomen. “In het contract van De WinstVerDriedubbelaar is opgenomen dat de overeenkomst binnen vijf werkdagen moet worden getekend en teruggestuurd, anders kunnen aan de overeenkomst geen rechten worden ontleend. Dit in tegenstelling tot effectenkrediet, waarbij men al eigenaar is van de aandelen voordat er krediet kan worden genomen tot 60 à 70% van de waarde in rekening-courant, met als onderpand de aandelen die in reeds in het depot aanwezig zijn. Mijn stelling is dat de aandelenleaseovereenkomst hierdoor een tweepartijen-leaseovereenkomst is”, aldus Bosch.
Uit de voorwaarden blijkt volgens hem verder dat er een kredietaanbod wordt gedaan, omdat de klant een bedenktijd krijgt, terwijl de koersen al zijn vastgelegd. “Volgens de wet is dit een aanbod waarbij de klant akkoord gaat met een krediet, gekoppeld aan het kopen van de aandelen. Verder blijkt hieruit dat er sprake is van colportage met een verplichte afkoelingsperiode.”
Kantonrechter
“Uit een uitspraak van de Hoge Raad van ruim twintig jaar geleden blijkt dat een tweepartijen-huurkoopovereenkomst voorheen onder de WCG-wet viel, de voorloper van de WCK. Alle bepalingen uit de WCG zijn letterlijk opgenomen in de WCK, tot en met een maximum van e 41.000 netto verstrekt krediet. Als de lease-overeenkomst dus vergelijkbaar is met een tweepartijen-huurkoopovereenkomst, dan vallen de Legio-contracten onder de WCK. Daarin is onder meer opgenomen dat kredietcolportage verboden is. Verder is bepaald dat het contract nietig is als het niet volgens de regels van de WCK tot stand is gekomen. Op elk moment mag het krediet door de kredietnemer worden opgezegd volgens de regels van de WCK met de daarbij horende maximale boete. Bij Legio mag je niet eerder opzeggen.”
Bosch acht het voor klanten van Legio raadzaam aandelenleasecontracten voor te leggen aan de kantonrechter. “Deze zou de uitspraak kunnen doen dat het contract nooit heeft bestaan en alle kosten en rente voor rekening zijn van de aanbieder.” Financierings- en WCK-overeenkomsten vallen volgens de wet onder het kantongerecht, ook als de bedragen hoger zijn dan e 5.000. “De kanton- en arrondissementsrechtbank in Haarlem heeft veel expertise op het gebied van consumentenrecht”, luidt de tip van Bosch, die op de site www.a2p.nl onder het kopje ‘nieuws’ een voorbeeld heeft geplaatst van een leasecontract dat resulteerde in een forse schuld voor de klant. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel