nieuws

Consumentenbond wil kosteloos polis beëindigen

Archief

“In AM 3 van 23 januari meldt u dat er verzekeraars zijn, die op nieuwe en te wijzigen levensverzekeringen via een ‘en-blocclausule’ gaan bepalen dat de verzekeraar zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden te wijzigen. U vermeldt daarbij dat Nationale-Nederlanden heeft gezegd deze bepaling terughoudend te zullen toepassen, waarmee tegemoet zou kunnen worden gekomen aan bezwaren van met name de Consumentenbond. Om onze positie hierover duidelijk te maken willen wij hierover het volgende opmerken.

Toen het Verbond van Verzekeraars zijn leden adviseerde om (ook) voor levensverzekeringen een mogelijkheid te openen om de voorwaarden te kunnen wijzigen, hebben wij in een reactie aan het Verbond gemeld dat wij er enig begrip voor kunnen opbrengen, hoewel ons niet geheel duidelijk is waarom dit juist nu zo dringend noodzakelijk is. Wat wij echter onacceptabel vinden, is het feit dat het Verbond en haar leden niet kunnen garanderen dat de consument – bij toepassing van deze clausule – zonder enig financieel nadeel de overeenkomst van levensverzekering kan beëindigen.
Het is bekend dat wij ernstig bezwaar hebben tegen de hoge kostenverrekeningen, die vaak bij ‘onnatuurlijk verval’ van een overeenkomst van levensverzekering aan de consument in rekening worden gebracht. Ook het Ministerie van Economische Zaken meldde daarover zijn bezwaren in het eindrapport van de MDW-werkgroep ‘Overstapkosten’, waarbij de verwachting werd uitgesproken dat binnen de branche hiervoor binnen enkele jaren een oplossing zou zijn gevonden.
Wij verwachten daarom dat verzekeraars in de polisvoorwaarden een bepaling zullen opnemen, waaruit blijkt dat er bij toepassing van de en-blocclausule geen nadelige (financiële) consequenties mogen zijn voor de consument, wanneer hij besluit om de overeenkomst te beëindigen. Mocht ons blijken dat dit laatste niet het geval zal zijn, dan is dat voor ons een extra argument om – van de overheid – maatregelen te verlangen tegen de bovenmatige kostenverrekeningen bij beëindiging van levensverzekeringen, ook als die beëindiging niet op grond van een aanpassing door de verzekeraar plaatsvindt.

Reageer op dit artikel