nieuws

Congres NVA over sociale verzekeringen

Archief

NVA verzet zich tegen beloningstransparantie

De NVA verzet zich met hand en tand tegen transparantie van beloning als banken en direct-writers buiten schot blijven. “Onze concurrentiepositie moet daar niet onder lijden”, zei voorzitter Dick de Bruin in zijn openingstoespraak tot de 124e algemene ledenvergadering in Amersfoort.
In zijn toespraak benadrukte de NVA-praeses dat de aangesloten assurantiekantoren “ernstige schade ondervinden” van een eenzijdige transparantie van beloning. “En laten we wel wezen: dat is absoluut geen prijs die wij binnen de NVA willen betalen voor de rotte appels in de bedrijfstak.” Wel was hij zich beducht voor “welke kant het op kan gaan.”
De Bruin zei voorstander te zijn van verlaging van de afsluitprovisie ten gunste van de doorlopende provisie, waardoor “een verkeerde prikkel wegvalt”.
Rapporten
Onaangenaam verrast werd de NVA deze zomer toen er plotsklaps drie rapporten over de hypotheekmarkt door minister Zalm naar de Tweede Kamer werden gezonden, waarvan één over het functioneren van het intermediair. “Zitten we anderhalf jaar met Financiën en de AFM in een intens WFD-traject en dan zonder enig signaal vallen de brief van Zalm en de drie rapporten op de mat”, zei De Bruin verontwaardigd. De NVA-voorzitter benadrukte dat de tijd erg kort is voor de NVA om de ambtenaren van Financiën te overtuigen van haar “redelijke argumenten om onverkort beloningstransparantie af te wijzen.”
Beeldvorming
Mede door de provisie-affaire met assurantiemakelaar Marsh in de VS vreest de standsorganisatie voor negatieve beeldvorming van het intermediair. “We kunnen wel zeggen dat de situiatie in de Verenigde Staten niet de onze is, maar we weten tegelijk dat onze politici daar niet erg gevoelig voor zijn. Tegelijk scoren tv-programma’s als Kassa en Radar in het neerzetten van een intermediair beeld dat niet goed is”, aldus De Bruin. Volgens hem mag het inkomen van een tussenpersoon een rol spelen in zijn adviesoverwegingen. “Het is niet vies om bij je werk aan je eigen belang te denken. Integendeel, daar ben je zakenman of -vrouw voor. Maar je moet dat niet doen over de rug van je klant, daarover kan geen twijfel bestaan”, aldus De Bruin.
Na afloop van de algemene ledenvergadering gingen de NVA-leden onder leiding van De Bruin een stevige discussie over dit onderwerp aan met een panel, bestaande uit Roel Wijmenga (directeur Interpolis), Judith Scherrenberg (NVA) en Felix Tenniglo (directeur Centraal Beheer Achmea).
Levensloopregeling
Onaangenaam verrast was de NVA ook over de keuze van het kabinet om de levensloopregeling ook door de (dochters van de) pensioenfondsen te laten uitvoeren. Volgens de tussenpersonenorganisatie kan daarvan op juridische gronden geen sprake zijn. “Wettelijke bepalingen met betrekking tot de pensioenfondsen en de regels voor de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars verhinderen dat”, zei De Bruin.
Mochten de pensioenfondsen de levensloopregeling laten uitvoeren door een (commerciële) dochter, dan zal de NVA “uiterst alert zijn op eerlijke concurrentieverhoudingen in de markt”.
Het panel dat met de NVA-leden in debat ging over het onderwerp beloningstransparantie, vlnr: Roel Wijmenga (Interpolis), Judith Scherrenberg (NVA) en Felix Tenniglo (Centraal Beheer Achmea).
Congres NVA over sociale verzekeringen
De NVA houdt op 3 februari een congres over ‘Sociale verzekeringen en andere kansen voor het intermediair’. De standsorganisatie verwacht dat door invoering van de basisverzekering in 2006 de marktpositie van onder andere het intermediair ingrijpend verandert. Zo zal de ziektekostenmarkt met tien miljoen ziekenfondsverzekerden worden uitgebreid. “Voor de NVA is het zaak een redelijke beloning voor de inspanningen van het intermediair zeker te stellen in het nieuwe zorgstelsel”, aldus voorzitter Dick de Bruin.
Nieuw bestuurslid
De NVA heeft na zes jaar afscheid genomen van bestuurslid Berrie van der Heide. Als diens opvolger werd gekozen Frank Hoffmans van assurantiekantoor Klap-De Bouvrie & Bredius in Amsterdam.

Reageer op dit artikel