nieuws

‘Concentratie diensten levert veel voordeel op’

Archief

Het concentreren van activiteiten waarvoor een zelfde expertise nodig, ook wel Shared Service genoemd, levert een efficiency-verbetering op van 22%. Tot deze conclusie komt het onderzoeksbureau Magnitude Consulting uit Soesterberg.

Het onderzoeksbureau publiceert binnenkort de resultaten van een onderzoek: Shared Services: ‘Kiezen én delen: de stand van zaken in de financiële sector’. Voor het onderzoek zijn managers van 144 financiële instellingen benaderd; 72 instellingen hebben gereageerd.
Uit het onderzoek blijkt dat 45% van de respondenten reeds gebruik maakt van Shared Services; 30% geeft aan dat de organisatie nog bezig is met de implementatie of daar binnenkort mee begint en nog eens 15% overweegt binnenkort dit concept te implementeren.
De bedrijven die actief zijn op dit gebied verwachten hiermee gemiddeld 22% aan kosten te besparen. Shared Services lijkt daarmee te leiden tot een behoorlijke efficiency-slag in de financiële sector, zo stellen de onderzoekers. Verder zou uit het onderzoek blijken dat kostenverlaging niet de enige doelstelling is, maar wel de belangrijkste. @PLI = De onderzoekers verwachten dat het accent van Shared Services-initiatieven de komende jaren zal verschuiven. “Lag de focus de afgelopen jaren met name op de concentratie van backoffice- en stafactiviteiten, in de toekomst worden steeds meer front- en midoffice-activiteiten in Shared Service Centers ondergebracht.”
Veertig procent van de respondenten ziet Shared Services als ‘tussenstation’ voor verzelfstandiging. “Opmerkelijk is dat slechts 18% van de instellingen op dit moment pleit voor een zelfstandige positionering van het Shared Service Center.”
Daarnaast ziet 42% van de respondenten Shared Services als ‘tussenstation’ voor outsourcing.
Als belangrijke obstakels die een goede implementatie in de weg staan, noemt 55% met name het gebrek aan draagvlak bij managers en 43% verouderde IT-systemen.

Reageer op dit artikel