nieuws

‘Communicatie versus commercieel belang’

Archief

In AM 1/2 stond in de rubriek Communicatie het artikel ‘Een advertentie voor doorbijters’. Bert Both besprak hierin de advertentie van het Verbond, de NVA en NBVA. Reden voor Rob van Horssen om in de pen te klimmen.

“Ik heb me werkelijk groen en geel zitten ergeren aan de uitspraken van deze ‘letterwurm’ die schijnbaar niets anders te doen heeft dan kritisch te zijn over publicaties die niet via het bureau C&T zijn opgemaakt. De kritiek van de heer Both over de kop van de betrokken brief is terecht. Ik ben het er mee eens dat het niet de meest pakkende kop is om iemand uit te nodigen verder te lezen. Daarnaast zou het zeker zinvol zijn geweest om in het stuk meer duidelijk te zijn over de oorsprong van de schrijver(s). Wie zijn ‘wij’.
Dan houdt het op. Deze expert op communicatiegebied geeft vervolgens met een sarcastische ondertoon aan dat de informatie eigenlijk wordt gegeven in het eigenbelang van verzekeraars en tussenpersonen. Het getuigt van nogal wat bekrompenheid als je deze actie als commercieel zou willen bestempelen. Wellicht kan de heer Both aangeven waar het commerciële belang, voordeel of gewin voor een van de berokken partijen ligt. Waar liggen de door u bedoelde kansen die wij momenteel niet zien? U kunt zich nu als communicatiebureau onderscheiden door niet alleen te beschikken over capaciteiten in letter en geschrift, maar door tevens kansen te zien in de markt die schijnbaar voor de altijd op geld beluste verzekeringsmensen niet zichtbaar zijn. U zou zich moeten schamen dergelijke insinuaties te omschrijven als het gaat om serieuze zaken zoals deze.
Kritische ondertoon
Vervolgens geeft u aan dat u het maar “geklets” vindt als er wordt gesproken over grote problemen. Tenslotte blijft voor 80% van de lijfrentepolissen aftrek nog steeds mogelijk. En het aantonen van een tekort naar de fiscus toe is ook al geen probleem. Het ongeloof stijgt met de regel. Naast communicatie en nog onaangetoonde commerciële inschattingskansen, beschikt u nu ook al over kennis op het gebied van jaarruimteberekeningen?
Hulp en advies dat moet worden gegeven bij dit soort zaken is toch wat verzekeraars willen, stelt u met wederom een kritische ondertoon. Wist u, heer Both, dat het Verbond van Verzekeraars ook direct-writers als aangesloten partijen kent? Of wilde u dat nu even snel vergeten? En dat adviesapparaat (met alle respect voor de direct-writers) is er gewoonweg niet. En is het gewoon niet handig om als branchevertegenwoordigers de consument op de hoogte te brengen van deze noodzakelijk hulp? Wellicht dat er genoeg assurantietussenpersonen zijn die momenteel niet in staat zijn om al hun klanten te benaderen met de mededeling dat ze advies nodig hebben bij deze ingewikkelde zaken. De brancheorganisaties voldoen hiermee, overigens op vrijwillige basis, meer aan de plicht die verzekeraars ook hebben met betrekking tot directe informatieverstrekking. Wel eens van gehoord?
Juiste boodschap
Ik moet vervolgens wel bekennen dat het gewraakte stuk niet overloopt van juist taalgebruik. Als ik echter werkzaam zou zijn bij een communicatiebureau zou ik de schrijver van het stuk benaderen en hem daar op wijzen, met wellicht de mogelijkheid hier voordeel mee te doen op commercieel vlak. Het is altijd erg goedkoop om dit middels de publiciteit te willen doen. De boodschap van de drie vertegenwoordigers is in mijn optiek een juiste geweest. Vertel de consument wat er aan de hand is. En in tegenstelling tot uw reactie denk ik dat de mensen die direct te maken krijgen met deze zaken de inhoud van het stuk prima begrijpen. En daar gaat het om.
Als ik uw kritiek lees dan bekruipt mij het gevoel dat er niet meer in had hoeven te staan dan “wij hebben geen tijd om u momenteel te benaderen”. En daar had de consument het maar mee moeten doen. Dat er tegenstellingen in uw stuk staan, valt u vervolgens zelf ook niet op. U begint uw stuk met de mededeling dat er teveel tekst wordt gebruikt, maar bijna in het einde van uw betoog geeft u aan dat het nog steeds niet duidelijk is wanneer en voor wie een polis moet worden aangepast en wat de kosten dan wel zijn. Hadden ze dat dan per polis ook nog moeten omschrijven, met nog meer tekst als gevolg?
Maar, geachte heer Both, uw communicatieve afgang maakt u met uw afsluiting dat het laf en goedkoop is van de schrijvers om de boodschap uit te willen dragen dat de overheid niet werkt aan het vertrouwen. Hiermee valt u door de mand. Nu mag blijken dat u eigenlijk geheel geen verstand hebt van de zaken die de afgelopen tien jaar hebben gespeeld tussen de overheid en de verzekeringsbranche c.q. hun klanten. Als u met de uitoefening van uw bedrijf net zo betrouwbaar bent als de overheid de afgelopen tien jaar, dan zou ik niet graag zaken met u doen. Sterker nog, dan kan ik u garanderen dat uw bedrijf over tien jaar niet meer bestaat. Als er één partij zich, met name de laatste jaren, als onbetrouwbaar heeft ‘ontpopt’, dan is het wel degelijk de overheid. Dit hoef ik niet verder te motiveren, omdat iedere vakbroeder begrijpt waar ik het over heb. En tot dit gezelschap kunt u zich niet rekenen, blijkens uw domme uitlatingen.
Vermeend
Volledigheidshalve zou ik u nog willen wijzen op de opmerkingen van de heer Vermeend op bladzijde 36 van hetzelfde nummer van Assurantie Magazine. De heer Vermeend geeft aan dat de burgers hun vertrouwen verliezen in de overheid door steeds wijzigende wetgeving (in dit geval op pensioengebied). Misschien kunt u deze ex-minister uitleggen waarom hij dit verkeerd ziet?
Geachte heer Both, het is niet mijn bedoeling u terecht te wijzen, maar wellicht is het verstandig dat u zich bezighoudt met het daadwerkelijk bekritiseren van de communicatie en niet inhoudelijk met ingenomen standpunten. Nogmaals, ik ben met u eens dat het betrokken stuk niet overloopt van communicatieve vaardigheden. Maar daar had u het voor mij bij mogen laten. Dan zijn dit soort ingezonden stukken ook overbodig.”
Rob van Horssen, VIB Rob van Horssen, Beuningen
Reactie Bert Both “U mag mij best van alles betichten, alleen moet u wel goed begrijpen dat ik een uiting bespreek vanuit de ogen van de consument, niet die van een betrokken ondernemer, manager of medewerker in de branche. Die consument heeft geen weet van het vele werk dat er ongetwijfeld achter de schermen plaatsvindt. Het gaat om het imago van de overheid versus die van de verzekeringsbranche.
Uw suggestie om de zender van de boodschap te benaderen past echt niet in de opzet van de rubriek. Ten slotte ben ik niet uit op klandizie in de verzekeringsbranche. Integendeel zelfs, dat zou ten koste gaan van de objectiviteit.”
Bert Both, C&T, Gouda

Reageer op dit artikel