nieuws

Commotie over reisjes voor Nuts-verzekerden

Archief

De Haagsche Courant is er op tegen dat Nuts haar verzekerden reizen aanbiedt. Naar aanleiding van het betreffende krantenartikel heeft het Tweede-Kamerlid Kant (SP) vragen gesteld aan minister Borst.

Nuts, het ziekenfonds voor Delta Lloyd en Ohra, biedt verzekerden met een aanvullende ziekenfondsverzekering in samenwerking met touroperator Oad speciale reisjes aan. Het aanbod maakt deel uit van een campagne voor senioren (zie AM 12, pag. 27 en de rubriek Communicatie in dit nummer). Het gaat om een reis naar Oostenrijk met paramedische begeleiding en een reis naar Mexico. De Haagsche Courant bestempelde dit als een ongeoorloofd aanbod waar toezichthouder CvZ (College voor Zorgverzekeringen) van had moeten afweten.
Nuts-directeur Loe Koekelkoren wijst dit tegenover AM van de hand. “Het is een service op de aanvullende, dus particuliere, dekking en daar gaat het CvZ niet over.” Het CvZ zegt desgevraagd: “Wij staan inderdaad buiten acties op aanvullende dekkingen.” Verder vindt de Haagsche Courant het wringen dat er geen geld is voor wachtlijsten, maar wel voor reizen. Koekelkoren vindt dit een appel met een peer vergelijken. Bovendien: “Met de korting op de reizen is geen premiegeld gemoeid. Oad geeft de korting.”
Op de site van de Haagsche Courant (www.haagschecourant.nl) verscheen een artikel waarin een aantal Kamerleden, kennelijk zonder achtergrondinformatie, hun, voornamelijk negatieve, mening gaven over de reisaanbieding. Zo had Rob Oudkerk het over “koppelverkoop van een bedenkelijk soort” en Corrie Hermann van GroenLinks over “adressen die worden gebruikt voor commerciële doeleinden”.
Kamervragen PLT = Kamerlid Agnes Kant (SP) heeft minister Borst gevraagd of zij “het gewenst vindt dat een zorgverzekeraar zich met dergelijke activiteiten bezighoudt, en of er in haar ogen sprake is van vermenging van commerciële en publieke belangen”. Tevens wil zij weten of “de campagnekosten en de kortingen worden betaald door de particuliere poot Ohra en Delta Lloyd” en of Borst “het aanvaardbaar vindt dat “dit soort activiteiten ten laste worden gebracht van de ziekenfondsverzekering of de aanvullende verzekering”.
In het krantenartikel betoogde Nuts, dat de reisjes (en andere aanbiedingen) een uiting zijn van de filosofie dat Nuts niet alleen wil verzekeren, maar ook het welzijn van verzekerden wil bevorderen. Kant tot Borst: “Als het deze zorgverzekeraar echt gaat om de gezondheid van zijn verzekerden zou hij dan niet beter preventieprojecten in achterstandwijken kunnen financieren?”

Reageer op dit artikel