nieuws

Combinatie Univé-VGZ-IZA vooral gunstig voor cross-selling

Archief

Univé-VGZ-IZA gaat de nieuwe combinatie heten, die begin volgend jaar van start gaat en de grootste zorgverzekeraar van ons land wordt. Voordelen van de fusie zijn met name de schaalvergroting bij de inkoop van zorg en de mogelijkheden – vooral in het zakelijke segment – van cross-selling.

Door de fusie ontstaat een bedrijf met 3,2 miljoen zorgverzekerden. Achmea die nu de grootste zorgverzekeraar is, heeft zo’n 2,8 miljoen zorgverzekerden. Inclusief de overige verzekerden zal de nieuwe combinatie circa 3,6 miljoen verzekerden omvatten. “In de zorgverzekering hebben we straks een marktaandeel van twintig procent en in schadeverzekering van ongeveer zes procent”, zegt Edwin Velzel, topman van Univé die tweede man in het nieuwe concern wordt.
De juridische structuur van het concern moet nog nader worden uitgewerkt. De juridische fusie zal plaatsvinden tussen de particuliere ziektekostenbedrijven van VGZ en Univé en het schade- en levenbedrijf van Univé. Het ziekenfonds Univé-VGZ – dat zal ontstaan uit een fusie van de ziekenfondsen van VGZ en Univé – krijgt een aparte status omdat een ziekenfonds nog niet juridisch mag fuseren met een verzekeraar. Ook moet de positie van de publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraar IZA nog nader worden ingevuld. Hetzelfde geldt voor de onderlingen die bij Univé zijn aangesloten. Bij Univé zijn 38 (begin volgend jaar door onderlinge fusie: 36) onderlingen aangesloten. Zij zijn zelfstandig brandverzekeraar en bemiddelen exclusief voor de schade- en levenproducten van Univé en zijn intermediair voor de producten van andere verzekeraars. “Zij zullen zelfstandig blijven. Daarvoor moeten wij soortgelijke contractrelatie ontwikkelen als wij nu met hen hebben”, zegt Velzel.
“We gaan straks werken met twee labels”, zegt Velzel. “Het label IZA voor de ambtenaren en voor alle overige activiteiten het label Univé-VGZ.”
Landelijke spreiding
De nieuwe combinatie heeft 220 vestigingen in het land. Hieronder zijn 150 vestigingen van (de 38) Univé-onderlingen. Zij zijn gevestigd in het gehele land met uitzondering van het zuiden en de grote steden. De nieuwe groep heeft hoofdvestigingen in Nijmegen, Eindhoven, Tilburg, Zwolle, Assen, Alkmaar en Nieuwegein. VGZ heeft als ziekenfonds zijn wortels in het zuiden van het land en is dominant in de betreffende regio’s. Het zorgbedrijf van Univé heeft zijn wortels in Noord-Holland en is dominant in dit gebied. Beide zorgverzekeraars werven via collectiviteiten steeds meer verzekerden buiten het oorspronkelijke gebied. “Univé heeft 850.000 zorgverzekerden waarvan de helft in Noord-Holland”, zegt Velzel. “Wij groeiden vorig jaar in de zorgsector drie tot vier procent en groeiden daarbij het snelst buiten het oorspronkelijke gebied. De groei heeft vooral betrekking op collectief verzekerden.” Ook VGZ groeit het hardst buiten het oorspronkelijke werkgebied. Zowel vorig jaar als dit jaar betrof de aanwas (zie kader) voornamelijk collectieve particuliere verzekerden.
Cross-selling
“De toekomstige schaalgrootte geeft een sterkere positie bij het inkopen van zorg”, zegt Velzel. De grootste uitdaging voor de nieuwe combinatie is wellicht cross-selling. “In de gezinssfeer is Univé al zeer actief op dit gebied. We hebben het Premie Voordeelplan met hoge pakketkorting. Wij geloven in employee-benefits en het is dan ook de bedoeling dat de nieuwe combinatie op korte termijn met concepten komt voor de zakelijke markt. We willen daarbij ook speciale pakketten voor de bij IZA verzekerde ambtenaren.”
Personele gevolgen
VGZ, Univé en IZA hebben vorige week de intentieverklaring voor de fusie getekend. De betreffende procedures zijn nu in gang gezet. Onder meer de NMa moet nog goedkeuring aan het plan hechten. Volgens Velzel zal de fusie nauwelijks gevolgen hebben voor de 3.900 medewerkers. “Door cross-selling verwachten we een groei in de schadesector, dus grosso modo zal de fusie werkgelegenheid creëren. Ook is het niet de bedoeling dat het Univé-ziekenfonds in Alkmaar naar het zuiden gaat verhuizen. Het werk moet naar de mensen, niet andersom. We willen geen volksverhuizingen.”
Bestuur PLT = Univé-VGZ-IZA wordt een coöperatie. Het bedrijf zal worden aangestuurd door een raad van bestuur. Boudewijn Dessing (53), topman van VGZ, wordt voorzitter van de raad van bestuur, Edwin Velzel (39), topman van Univé wordt vice-voorzitter. De raad zal voorts bestaan uit Chris Driessen (52), nu directievoorzitter van IZA, Hans Kesten (51), bestuurslid van VGZ en Jan Kuper (47) plaatsvervangend algemeen directeur van Univé.
Aanwas VGZ: collectief particulier verzekerden
VGZ had er vorig jaar 97.000 verzekerden bij. Het ging hierbij voornamelijk om collectief particulier verzekerden. De aanwas betrof namelijk 81.196 particulier verzekerden en 15.843 ziekenfondsverzekerden. Van hen werden er 92.150 collectief verzekerd.
Dit jaar heeft VGZ er reeds zo’n 50.000 verzekerden bij. Ook nu gaat het weer voornamelijk om collectief particulier verzekerden. Van die 50.000 zijn er namelijk 39.800 particulier verzekerd en 10.200 ziekenfonds verzekerd. Van hen werden er 48.400 collectief verzekerd.
Met deze jongste aanwas heeft VGZ 1.985.342 verzekerden in huis. Dit is exclusief IZA (650.000 verzekerde ambtenaren) en SIZ, de particuliere verzekeraar van VGZ en IZA om oud-ambtenaren op te vangen’. Het is ook inclusief Interpolis Zorgverzekeringen, een bedrijf waarin VGZ en Interpolis samen het risico dragen voor ziektekostenpolissen van het label Interpolis. De fusie zal in geen gevolgen hebben voor deze joint-venture.
Nieuw kantoor Tilburg
VGZ start in september met de bouw van een nieuw kantoor in Tilburg. Omdat de huidige behuizingen acuut te krap zijn, wordt alvast in Tilburg een derde pand betrokken aan de Dr. Hub van Doorneweg. Het nieuwe pand komt, op een steenworp afstand van het station, in het Haestrechtkwartier waar een kantorencomplex zal verrijzen waar VGZ op eigen grond een eigen vleugel aanbouwt. VGZ krijgt daar de beschikking over 15.000m2 vloeroppervlakte. Het gebouw zal medio 2004 worden betrokken. VGZ heeft nu in Tilburg circa 550 medewerkers en rekent er op dat dit medio 2004 er 700 zullen zijn.
VGZ heeft nu in het totaal 1.800 personeelsleden. Behalve de kantoren in Tilburg zijn er kantoren in Eindhoven en Nijmegen en verder zijn er regiokantoren.

Reageer op dit artikel