nieuws

Circa 99% van intermediair heeft kopieeraanslag binnen

Archief

Vrijwel alle tussenpersonen hebben inmiddels een factuur ontvangen van de Stichting Reprorecht. NVA en NBVA hebben geen zicht op het aantal kantoren dat het advies heeft opgevolgd tegen de kopieeraanslag te protesteren.

Volgens de Stichting Reprorecht heeft ongeveer 99% van het intermediair een kopieeraanslag gekregen. “De rest, in de regel zijn dat kleinere kantoren, krijgen in de loop van het jaar een factuur.” De aanslagen voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal zijn een gevolg van een wijziging van de Auteurswet en zijn door het ministerie van Justitie uitbesteed aan de Stichting Reprorecht. De facturen zijn gebaseerd op schattingen van het aantal te maken kopieën. Per bedrijfssector wordt een bepaald percentage hiervan beschouwd als auteursrechtelijk beschermd. Voor de sector ‘overige zakelijke dienstverlening’ waaronder de assurantiekantoren vallen, geldt een percentage van 10,3% indien het kantoor minder dan vijftig werknemers heeft en een percentage van 11,1% indien het kantoor vijftig of meer werknemers heeft.
Bij de aanslagen baseert de Stichting Reprorecht zich op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor kon het gebeuren dat Bastiaans Assurantië in Eindhoven een aanslag kreeg van 10,3%, maar dat de BAE-groep, dienstverlener voor assurantiekantoren onder wie Bastiaans, een aanslag kreeg van 2,5%. De BAE-groep valt kennelijk in de optiek van de Stichting Reprorecht onder de categorie ‘bank en verzekeringswezen’. In deze sector geldt een percentage van 2,5% voor bedrijven met minder dan vijftig werknemers en een percentage van 16,5% voor bedrijven met vijftig of meer werknemers.
Protesten
In navolging van MKB-Nederland hebben NVA en NBVA hun leden geadviseerd te protesteren tegen de aanslagen. Dat moet binnen dertig dagen na ontvangst van de aanslag. De Stichting Reprorecht zal alle bedragen waartegen wordt geprotesteerd in heroverweging nemen. De BAE-Groep en kantoor Bastiaans betogen in hun brief aan Reprorecht, dat zij maandelijks een bedrag van e 500 uitgegeven aan alle mogelijke tijdschriften en losbladige uitgaven, zodat er nauwelijks iets te kopiëren valt dat ‘reproplichtig’ is.
De NVA en de NBVA zeggen geen zicht te hebben op de mate waarop hun adviezen zijn opgevolgd. “We hebben de leden niet gevraagd ons mee te delen of ze gereageerd hebben.” De standsorganisaties weten wel, dat de facturen meestal rond de e 100 bedragen. Dat is dan bij een percentage van 10,3% en betreft de periode februari-december.
Grote bedrijven
Ondernemingen die in het totaal meer dan 50.000 fotokopieën per jaar maken, moeten hiervan officieel zelf opgave doen. Zij ontvangen dan ook geen factuur, maar een berekening. Zij hebben tot dertig dagen na ontvangst de tijd om met een eigen opgave te komen. Wie dat niet doet, ontvangt een factuur op grond van de berekening.
Het Verbond van Verzekeraars heeft bij de Stichting Reprorecht geprotesteerd tegen het betreffende percentage. De verzekeraars vinden 16,5% (voor bedrijven met meer vijftig werknemers) te hoog. Dit percentage is het op een na hoogste dat de Stichting Reprorecht hanteert (Het hoogste percentage 17,3% wordt gehanteerd voor de ‘detailhandel food’ bij bedrijven met minder dan vijftig werknemers; bij meer werknemers geldt voor deze branche 8,8%.)
De Stichting Reprorecht heeft laten weten dat aan het percentage niet kan worden getornd en dat uitsluitend het aantal kopieën ter discussie kan staan. Het Verbond heeft de verzekeraars desondanks geadviseerd om in hun protestbrief ook tegen het percentage aan de orde te stellen. Het Verbond wil met andere branches overleggen om te kijken of tegen de percentages een vuist kan worden gemaakt.

Reageer op dit artikel