nieuws

Checklist rechtsbijstand voor intermediair

Archief

SRK heeft voor het intermediair de zogeheten WFD Checklist Rechtsbijstand ontwikkeld. Het formulier is beschikbaar op www.srk.nl.

SRK, die voor zestien verzekeraars de rechtsbijstand uitvoert, loopt hiermee vooruit op de zorgplicht die wordt vereist in de Wet Financiële Dienstverlening (WFD). SRK-directeur Van Voorst Vader: “Onze checklist helpt assurantieadviseurs om hun advies op het gebied van de particuliere rechtsbijstandverzekering beter te structureren, te objectiveren en te documenteren”.
De checklist bestaat uit drie onderdelen. In het eerste onderdeel wordt onder meer gecontroleerd of de cliënt in aanmerking komt voor van overheidswege gefinancierde rechtshulp. In het tweede onderdeel wordt met name bekeken op welke concrete gebieden de cliënt behoefte kan krijgen aan rechtsbijstand. Via deze controle kan de particuliere rechtsbijstandverzekering optimaal aansluiten bij de werkelijke behoeften van de cliënt. In het derde onderdeel wordt tot slot door de adviseur gemotiveerd welke concrete verzekeraar hij adviseert voor het onderbrengen van de rechtsbijstandverzekering.

Reageer op dit artikel