nieuws

Centraal Beheer en Rabobank komen met Verlofspaarregeling

Archief

Centraal Beheer Achmea en Rabobank hebben een Verlofspaarregeling geïntroduceerd. Deze vorm van geldsparen via de werkgever is gebaseerd op een wettelijke regeling.

Bij Centraal Beheer Achmea spaart de werknemer maximaal tien jaar ten hoogste 10% per jaar van zijn bruto salaris. Tijdens de verlofperiode, die één jaar mag duren, dient het spaartegoed als inkomen.
De werkgever stort dit spaarbedrag rechtstreeks op de Verlofspaar Rekening van het personeelslid bij Centraal Beheer. Het tegoed op deze rekening valt gedurende de spaarperiode niet onder de vermogensrendementheffing; pas bij uitkering wordt het belast volgens Box 1.
Op het moment dat het personeelslid gebruik gaat maken van zijn verlofperiode, wordt het tegoed gestort op een vaste tegenrekening van de werkgever. In onderling overleg tussen werkgever en werknemer wordt bepaald of deze storting periodiek of eenmalig plaatsvindt. Nadat de werkgever de verplichte inhoudingen heeft gedaan, maakt hij het resterende bedrag over aan het personeelslid. Als er sprake is van een pensioentekort, kan het tegoed worden overgemaakt naar een pensioenregeling.
De werknemer ontvangt op het spaartegoed – dat gedurende de spaarperiode wordt geblokkeerd – een (variabele) rente die jaarlijks op zijn Verlofspaar Rekening wordt bijgeschreven. Tijdens de spaarperiode kan de werknemer er ook voor kiezen om het spaargeld geheel of gedeeltelijk over te boeken naar één van de Centraal Beheer beleggingsfondsen. Het belegde deel kan altijd worden teruggestort op de Verlofspaar Rekening.
Rabobank
In navolging van Centraal Beheer heeft de Rabobank deze maand ook een Verlofspaarregeling geïntroduceerd: Rabo Verlofsparen. In afwijking van het product van Centraal Beheer, is het bij de Rabobank tevens mogelijk om in plaats van geld, tijd te sparen. Hiervoor heeft de bank het product Rabo VerlofSparen-tijd ontwikkeld. Beide producten zijn toegevoegd aan het employee-benefitsprogramma van de bank.
Als een werkgever het product Verlofsparen wil invoeren, moet de regeling aan minimaal driekwart van de werknemers worden aangeboden, zo verlangt Rabobank.

Reageer op dit artikel