nieuws

CED en bonden toch rond met nieuwe cao

Archief

De leden van FNV Bondgenoten en De Unie hebben vrijwel unaniem ingestemd met het eindbod voor een nieuwe tweejarige cao bij het expertisebedrijf CED. De cao loopt tot 1 januari 2006 en voorziet onder meer in eenmalige uitkeringen begin dit jaar en per 1 januari 2005, alsmede een verlaging van de pensioenfranchise.

Na zes onderhandelingsrondes deed CED vorige maand een eindbod aan de vakbonden. Dat bod is door de FNV-leden unaniem aangenomen; bij De Unie zijn twee tegenstemmen binnengekomen. De onderhandelingen over een nieuwe tweejarige cao voor de ruim zeshonderd CED-medewerkers zaten eind vorig jaar muurvast. Door een actie van FNV Bondgenoten en De Unie begin december kwam er echter weer schot in de besprekingen.
Het aangenomen bod van CED voorziet in een eenmalige uitkering van 1,6% van het brutoloon en een verlaging van de pensioenfranchise (het salarisniveau waarop de pensioenopbouw start) met e 1.380 per 1 januari dit jaar. Volgend jaar krijgen de werknemers eenmalig 2,0% brutoloon en een verlaging van de franchise met nog eens e 750. “Die verlaging van de pensioenfranchise met e 2.100 is best goed”, zegt FNV-bestuurder Wim de Ruijter. “CED heeft een hele hoge franchise in vergelijking met de rest van de branche. Die staat nu op zo’n e 1.900, wat betekent dat er relatief weinig pensioenopbouw is.” Met de geboden eenmalige uitkeringen is De Ruijter minder tevreden. “De door ons gevraagde 2,5% wordt bij lange na niet gehaald.”
De leeftijds-adv en de overwerktoeslag, die CED wilde afschaffen, blijven overeind. Verder wordt er een ‘à la carte’-systeem ingevoerd waarmee medewerkers bovenwettelijke vakantiedagen en adv-uren kunnen gebruiken voor een pc-privéregeling.
Daarnaast komen de door CED eenzijdig afgeschafte premiespaarregeling en eindejaarsuitkering terug in de vorm van een bijspaarmodule waarmee de medewerker kan sparen voor een aanvulling op het pensioen, inclusief een werkgeversbijdrage. “Het bedrag van circa e 160.000 dat de medewerkers over 2003 ontvangen zouden hebben, wordt ondergebracht in een fonds. Daaruit zal een uitkering worden gedaan ter aanvulling van de 70% van het loon, die de werkgever in het tweede ziektejaar gaat betalen.”
In de cao is verder een clausule opgenomen dat er opnieuw onderhandeld gaat worden als CED zich niet houdt aan de afspraken die op landelijk niveau zijn gemaakt in het najaarsakkoord.

Reageer op dit artikel