nieuws

CEA: premies omhoog door vijfde WAM-richtlijn

Archief

Het Europese comité van verzekeraars CEA is bezorgd over recente wijzigingen in de voorgestelde vijfde Europese richtlijn voor motorrijtuigenverzekeringen. De wijzigingen, aangebracht door de Europese ministerraad, zullen leiden tot hogere premies, aldus de CEA.

Het richtlijnvoorstel is in oktober voor de eerste maal gelezen door het Europees Parlement, waarna de tekst, voorzien van amendementen, is teruggestuurd ter beoordeling door de Europese Commissie en de raad van ministers. Deze heeft nog enkele wijzigingen aangebracht die de CEA zorgen baren.
Het Europese verzekeraarsverbond ziet drie cruciale knelpunten. Ten eerste is de CEA niet blij met de regeling dat lidstaten zelf kunnen bepalen of de minimale WA-dekking e 1 mln per slachtoffer wordt of e 5 mln per gebeurtenis. “Keuzemogelijkheden moeten worden vermeden als het doel is een geharmoniseerd stelsel te bereiken”, vindt de CEA. “Als wordt gekozen voor een minimale dekking per slachtoffer, heeft dat negatieve gevolgen voor verzekeraars bij ongevallen die veel gewonden opleveren.” CEA pleit voor een minimaal bedrag per gebeurtenis, ongeacht het aantal slachtoffers.
Ten tweede ziet de CEA problemen bij de uitbreiding van de aansprakelijkheid bij ongevallen met voetgangers en fietsers. Die aansprakelijkheid moet alleen gelden als het slachtoffer op grond van nationale wetgeving recht heeft op vergoeding, zo stelt de ministerraad voor. “Deze omschrijving zal de praktijk niet veranderen en leidt niet tot harmonisatie.” Volgens de CEA moet de aansprakelijkheidsvraag in andere richtlijnen dan de WAM-richtlijn aan de orde worden gesteld.
Ten derde is de CEA het niet eens met het betrekken van juridische kosten in de claimdefinitie. “Dit kan leiden tot een stijging van de claimkosten, wat weer resulteert in hogere premies.”
De voorgestelde richtlijn is na aanpassing door de ministerraad teruggestuurd naar het Europees Parlement voor de tweede lezing. “Wij hopen dat het parlement rekening houdt met onze argumenten”, besluit de CEA.

Reageer op dit artikel