nieuws

Cao-overleg wordt hervat

Archief

In het besef dat men toch met elkaar verder moet, gaan vakbonden en verzekeraars weer aan tafel om te praten over de bedrijfstak-cao. Het eerste gesprek vindt plaats op 14 oktober.

“In dit overleg zal een nieuwe poging worden gedaan om een oplossing te vinden die rekening houdt met de standpunten van zowel de werkgevers als van de vakorganisaties”, aldus vakbond De Unie.
De cao-onderhandelingen zijn ruim vier maanden geleden vastgelopen. De vakbonden spraken destijds een veto uit over de eis van de werkgevers dat de medewerkers van verzekeraars ook pensioenpremie zouden moeten gaan betalen.
In informele contacten hebben verzekeraars en vakbonden medio september naar elkaar uitgesproken een nieuwe poging te willen wagen om tot een cao te komen. “In de onderhandelingen zal gezocht worden naar creatieve oplossingen die rekening houden met zowel de standpunten van werkgevers als die van vakorganisaties”, stelt De Unie.

Reageer op dit artikel