nieuws

Cao-onderhandelingen ziekenfondsen vastgelopen

Archief

De onderhandelingen tussen ziekenfondsen en vakorganisaties over de nieuwe cao zijn opnieuw vastgelopen. Het struikelblok zijn de pensioenpremies.

De onderhandelingen over de cao voor Zorgverzekeraars 2003-2004 – die uitsluitend betrekking heeft op ziekenfondsen – zijn bij de vijfde onderhandelingsronde wederom vastgelopen. Partijen konden het niet eens worden over een hoger werknemersaandeel in de pensioenpremie (zie ook AM 9, pag. 36). De ziekenfondsen stellen dat de pensioenpremie de afgelopen jaar met 20% is gestegen en dat deze stijging geheel voor hun rekening is gekomen. Zij vragen daarom voor de komende cao een verhoging van de werknemersbijdrage. De vakorganisaties vinden dit onbespreekbaar ondanks het aanbod van de ziekenfondsen om hiervoor vrijgekomen premiespaargelden te gebruiken. Partijen beraden zich met hun achterbannen over de breuk.
“Op de meeste andere onderhandelingspunten bleek het wel mogelijk afspraken te maken”, zegt Ruud Sandbrink die namens Zorgverzekeraars Nederland onderhandelt. “Het is daarom des te teleurstellender dat de vakorganisaties ons op dit punt niet tegemoet wilden komen.”
De nieuwe heeft een looptijd van veertien maanden: van 1 juli 2003 tot 1 oktober en is van toepassing op circa 13.000 werknemers.

Reageer op dit artikel