nieuws

Brits werkvloeronderzoek opnieuw verontrustend

Archief

Onbekendheid met de nieuwe, verplichte richtlijnen ter bescherming van de consument (N2 genaamd) en een daling van het gemiddelde aantal opleidingsdagen per werknemer (met 6%). Dat zijn twee uitkomsten van het grootschalige werkplekonderzoek dat vaktijdschrift Post Magazine voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft gehouden binnen de Britse verzekeringssector.

In december 2001 zijn onder auspiciën van de FSA, de Britse toezichthouder op de financiële sector, voor verzekeraars nieuwe richtlijnen en werkprocedures van kracht geworden ter bescherming van de polishouders. Deze regelgeving legt een zwaardere verantwoordelijkheid neer bij het management bij verzekeraars.
Uit het onderzoek komt naar voren dat één van de vijf managers niet exact weet wat de FSA is en wat de nieuwe richtlijnen precies inhouden. Nog erger is dat 12% van de directies hiermee niet bekend is. Overigens geeft iets meer dan een kwart van het verzekeringskader aan dat ‘N2′ ertoe heeft geleid dat de hoeveelheid werk is toegenomen en dat binnen het eigen bedrijf tal van werkprocedures zijn veranderd. Ook de gebeurtenissen van ’11 september’ hebben volgens tweederde van de respondenten op de een of andere manier impact gehad op het werk. Als grootste verandering (36%) wordt een grotere werklast genoemd.
Werkdruk
In vergelijking met het vorig jaar lijkt de werkdruk overigens wat afgenomen. Weliswaar maakt 67% van de werknemers meer uren dan waarvoor hij betaald wordt, maar dit was vorig jaar maar liefst 85%. Voorts maakt 53% van het verzekeringspersoneel werkweken van veertig tot zestig uur; in 2001 was dit nog 59%. Volgens de onderzoekers wint het thuiswerken terrein. Op dit moment mag 39% van de werknemers van zijn werkgever zo nu en dan thuis werken. Desalniettemin stelt de branche zich wat variabele werktijden betreft allesbehalve flexibel op. Zo houdt driekwart van de verzekeraars zich aan vaste werktijden en overweegt slechts twee procent variabele werktijden in te voeren.
De goede naam/reputatie van een makelaar of verzekeraar wordt door branchegenoten steeds vaker als reden genoemd om ergens te willen werken: 53% van de respondenten noemt dit zelfs de belangrijkste reden. In 2001 was dit nog 37%. De onderzoekers schrijven dit toe aan de onzekerheid die voortvloeit uit ’11 september’, de faillissementen van enkele verzekeraars en de Enron-affaire. ‘Interessant werk’ vormt voor de meeste verzekeringsmedewerkers (59%, was 68%)de drijfveer om bij een bepaald bedrijf te willen werken. Een prettige werkomgeving met leuke collega’s wordt door 57% (63%) als voornaamste reden aangevoerd.
Salariëring
Het salaris blijft echter ook een belangrijke reden om bij een makelaar of verzekeraar te gaan werken: 59% van de respondenten geeft dit aan (was 58%). Het gemiddelde salaris in de Britse verzekeringsbranche is vorig jaar toegenomen tot £ 34.500 (£ 33.000). Desalniettemin voelen meer medewerkers zich onderbetaald dan vorig jaar (29% respectievelijk 27%), of zelfs zwaar onderbetaald (7% respectievelijk 5%). Tevreden over het salaris is 39% (45%), 18% (19%) voelt zich goed beloond en 6% (5%) zelfs zeer goed beloond. Vrouwen verdienen gemiddeld minder dan mannen.

Reageer op dit artikel