nieuws

Breed Platform signaleert nog steeds onterechte keuringen

Archief

Volgens het Breed Platform Verzekerden en Werk vinden er “nog steeds ontwettige keuringen plaats voor lopende collectiviteiten”.

Het Breed Platform Verzekerden en werk, een door de overheid gesubsidieerde belangenbehartiger van mensen die om medische redenen problemen hebben bij het sluiten van verzekeringen, heeft speciale klachtenmeldpunten voor de Wet op de Medische Keuringen en voor Arbozaken en signaleeert tevens knelpunten via de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen. In de rapportage over 2000 schrijft het platform onder meer, dat er nog steeds veel problemen zijn rond medische keuringen. “Er vinden ondanks een keuringsverbod voor verzekeringen die via de werkgever worden afgesloten, nog steeds onwettige keuringen plaats voor lopende collectieve verzekeringen”.
Volgens een toelichting van Margit Wewer, beleidscoördinator van het platform, ging het om dertig klachten over lopende collectiviteiten, om vijf klachten over nieuwe collectiviteiten. Bij die laatste categorie, voornamelijk gemeld door een tussenpersoon, vroeg de werkgever in opdracht van de verzekeraar een gezondheidsverklaring.
Het Verbond van Verzekeraars neemt de aantijging ‘onwettig’ niet hoog op. “Het gaat om klachten over 2000”, zegt Verbondswoordvoerder Hennie Zoontjes. “Pas op 5 januari van dit jaar kwam er een uitspraak van de Hoge Raad volgens welke keuringen voor lopende collectiviteiten met terugwerkende kracht zijn verboden. Voor die tijd was er bij lopende contracten dus nog geen sprake van ‘onwettig’. Dit neemt niet weg dat wij er alert op zijn dat de regels worden nageleefd en dat wij vinden dat elke overtreding er één te veel is.”

Reageer op dit artikel