nieuws

Brand Nieuwegein

Archief

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft besloten tot het instellen van een fonds ‘Brandschade De Baten’ ter grootte van e 50

000. Voor een financiële tegemoetkoming komt uitsluitend in aanmerking schade die het gevolg is van de beschadiging of het verloren gaan van een zaak tengevolge van de brand in wijkcentrum ‘De Baten’ in oktober 2002, voor zover deze schade niet door de verzekering wordt gedekt.

Reageer op dit artikel