nieuws

Bovemij Inkomensverzekering komt met eerste producten

Archief

Een ziekteverzuimverzekering, een WAO-gatpolis en een Pemba Uitstapverzekering. Dit zijn de eerste producten die Bovemij Inkomensverzekeringen heeft gelanceerd.

Bovemij Inkomensverzekeringen is een joint-venture van verzekeraar Bovemij, de verzekeraar van Bovag, en pensioenuitvoerder Mn Services. De joint-venture werd in juli opgericht om de inkomensverzekeringen voor Bovag-leden (en hun personeel) uit te bouwen. Bovemij is risicodrager voor de nieuwe, speciaal voor de doelgroep ontwikkelde, producten en verzorgt ook de verkoop ervan. Mn Services is verantwoordelijk voor de administratie, logistiek en vermogensbeheer. De verzekerde werkgevers kunnen zich voor reïntegratie en bij verzuimproblemen kosteloos laten bijstaan door ReaDirect. Dit bedrijf, dat begin vorig jaar operationeel werd, is opgericht door Bovemij en Bovag (in samenwerking met MetaalUnie).
De producten
Bovemij Inkomensverzekering heeft bij de Ziekteverzuim Verzekering rekening gehouden met de mogelijkheid dat volgend jaar de Ziektewet wordt opgerekt van één naar twee jaar. Het is een zogenoemd conventioneel product, waarbij kan worden gekozen voor een wachttijd van twee of van zes weken. Verder kan worden gekozen voor een dekking van 70% of 100% van het inkomen.
Bij de WAO Gatverzekering (die uiteraard de WAO-beschikking van uitvoeringsinstantie UWV volgt) zijn gratis meeverzekerd de medewerkers onder de 23 jaar met een inkomen onder het betreffende minimumloon, maar boven het minimumjeugdloon. Nieuwe werknemers zijn automatisch meeverzekerd. Er kan worden gekozen voor een geïndexeerde uitkering van 2% per jaar of voor geen indexering. De keuze geldt dan ook voor de WAO Excedentverzekering. Bij deze verzekering wordt maximaal een salaris van e 100.000 gedekt.
De doelgroep van Bovemij, de Bovag-leden, zijn in de regel kleinere werkgevers. De kleinere ondernemers krijgen op 1 juli 2004 eenmalig de mogelijkheid uit het bestaande publieke WAO-stelsel te stappen. De verzekering dekt de WAO-daggeldverplichting van de werkgever gedurende de eerste vijf WAO-jaren van de werknemer. Hierbij gelden geen maximumbedragen. Ook bij deze dekking kan worden gekozen of een indexering van 2% of geen indexering. Onder de dekking vallen ook alle medewerkers die bij het ingaan van de dekking een halfjaar of langer ziek zijn.
Bovemij en Bovag
Bij Bovag, de organisatie voor de mobiliteitsbranche zijn zo’n 11.500 werkgevers (onder meer tankstations, autoherstelbedrijven en tweewielerbedrijven) aangesloten met samen 90.000 werknemers. Bovemij biedt de Bovag-leden en hun personeel diverse bedrijfs- en werknemersverzekeringen, waaronder rechtsbijstandverzekeringen en inkomensverzekeringen, waarvoor Bovemij risicodrager is. Verder worden ziektekosten- en ziekenfondsverzekeringen van Agis aangeboden. Ook kunnen klanten van Bovag-leden via hen bij Bovemij verzekeringen sluiten die zijn gerelateerd aan de aankoop, zoals auto- en caravanverzekeringen.

Reageer op dit artikel