nieuws

Bouwfonds mikt op groter aandeel in stagnerende hypotheekmarkt

Archief

Bouwfonds mikt op groter aandeel in stagnerende hypotheekmarkt

Bouwfonds Hypotheken is positief over de hypotheekproductie voor dit jaar, ondanks de druk op de woningmarkt. Verder verwacht de ABN Amro-dochter een gestage groei in de verkoop van hypotheekaanvullende verzekeringen, zegt algemeen directeur Frank van der Heijden (55) bij de presentatie van de jaarcijfers.
Een steuntje in de rug heeft het Bouwfonds alvast gekregen van moederbedrijf ABN Amro. Begin dit jaar is zusterorganisatie MFN Hypoheken geïntegreerd in het hypotheekbedrijf van het Bouwfonds. De portefeuille van Bouwfonds Hypotheken neemt daardoor in één klap toe met e 5,6 mld tot bijna e 23 mld. MFN Hypotheken blijft overigens wel onder eigen label actief.
Veel wordt verder verwacht van de nieuwe hypotheekactiviteiten in Duitsland. In de Bondsrepubliek werkt Bouwfonds in samenwerking met Delta Lloyd, de verzekeraar waarmee moederbedrijf ABN Amro een strategische alliantie is aangegaan. Over de eerste productie wilde Van der Heijden geen mededelingen doen.
Mooi jaar
Spraakzamer was de directievoorzitter van het hypotheekbedrijf over de productiecijfers in ons land vorig jaar. Een lichte groei in de eerste helft werd weliswaar gevolgd door een afnemende groei in de tweede helft van dat jaar, maar dat mocht de pret niet drukken, aldus Van der Heijden. “We hebben een heel mooi jaar achter de rug. Vooral het laatste kwartaal was erg goed.”
De productie woninghypotheken steeg vorig jaar met 34% naar e 3.882 (2.896) mln, waarvan 20% aan oversluitingshypotheken, zei Van der Heijden. “De renteverlagingen sinds mei vorig jaar hebben geresulteerd in een hernieuwde belangstelling voor het oversluiten van hypotheken.” Vorig jaar werd voor e 120 (606) mln aan beleggingshypotheken verkocht, een aandeel van 3% op de totale hypotheekproductie, aldus Van der Heijden. “De belangstelling voor beleggingshypotheken neemt af ten gunste van meer hybride vormen.”
Hij benadrukt dat de marges zijn verbeterd, mede door een strakke bewaking van de instroom van hypotheken. De risico’s in de verstrekking worden beheerst door een scherp acceptatiebeleid met behulp van het zelflerend kredietacceptatiesysteem Collegue, waarin de belangrijkste risicofactoren van hypotheken zijn verwerkt. “Ongeveer 85% van alle hypotheekaanvragen worden zo geautomatiseerd verwerkt”, zei Van der Heijden. De debiteurenverliezen op hypotheken zijn daardoor volgens hem zeer laag.
De nieuwe productie in het eerste kwartaal van dit jaar is iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar. “In de maand maart was de productie met 12% gedaald”, aldus Van der Heijden. Voor geheel 2003 houdt hij rekening met een daling van de marktproductie met 8 tot 10% naar zo’n e 70 tot e 72 mld. Vorig jaar beliep de totale hypotheekproductie e 77 mld.
MoneYou
De hypotheekproductie wordt voor 99% verkocht via het zelfstandig intermediair, met name de gespecialiseerde hypotheekbemiddelaars. Van de drieduizend tussenpersonen die Bouwfonds in de boeken heeft staan, nemen zo’n achthonderd bemiddelaars 80% van de productie voor hun rekening. De verkoop van hypotheken via internet – ondergebracht in dochter MoneYou – loopt goed, benadrukte Van der Heijden. Het internetbedrijf haalde haar productiedoelstellingen, aldus Van der Heijden, maar concrete verkoopcijfers wil hij niet noemen.
De portefeuille woninghypotheken groeide – na verrekening van e 1,8 mld aan aflossingen – per saldo met 14% naar e 17.144 (15.044) mln. Het aandeel gegarandeerde hypotheken in eigen portefeuille beliep 16,5%. Het totale marktaandeel van Bouwfonds Hypotheken steeg vorig jaar tot 4,9% (4,3%). “Dit jaar willen we ons marktaandeel uitbreiden naar 7%”, aldus Van der Heijden.
Het totale financieringsbedrijf – hypotheken en overige kredieten – boekte een brutowinst van e 134,5 (89,2) mln bij een totaal aan baten van e 246,8 (188,6) mln.
Frank van der Heijden: “De renteverlagingen sinds vorig jaar hebben geresulteerd in een hernieuwde belangstelling voor het oversluiten van hypotheken.”
Rijnlandse Bank richt zich meer op bedrijven
Dochterbedrijf Rijnlandse Bank concentreert zich steeds minder op de particuliere markt en veel meer op de kleinzakelijke markt. “Ongeveer de helft van de omzet werd gegenereerd binnen dit laatste segment”, aldus Bouwfonds. De portefeuille van de bank groeide naar ruim e 600 mln. Toch zal het segment particulieren niet volledig worden losgelaten. Daarnaast legt Rijnlandse Bank de nadruk op de verkoop binnen met name de Randstad.

Reageer op dit artikel