nieuws

Boudewijn Bakker nieuwe voorzitter Federatie

Archief

Tijdens de jaarvergadering van de Federatie van Assurantieclubs is bestuurslid Boudewijn Bakker benoemd tot voorzitter. Hij volgt daarmee Jan Muller op, die sinds mei 1999 deze functie vervulde.

Tijdens de jaarvergadering, die ditmaal werd gehouden bij de jubilerende Limburgse Assurantieclub Zuid, is ook de nieuwe strategie van de Federatie vastgesteld. De assurantieclubs gaan in vier of vijf regio’s samenwerken. Half juni moet bekend zijn welke regio’s er gevormd gaan worden.
Verder wordt per regio een instituut opgericht, waarschijnlijk in stichtingsvorm, dat workshops, lezingen en opleidingen gaat verzorgen. Het samenwerkingsverband tussen de noordelijke assurantieclubs, Sanon, dient als voorbeeld hoe de regio’s gestalte moeten krijgen. Elke regio heeft zijn eigen voorzitter en elk instituut wordt geleid door een coördinator. Een afgevaardigde van de coördinatoren en één van de regiovoorzitters nemen zitting in het bestuur van de vernieuwde Federatie, die als werktitel Regionale Samenwerking Assurantieclubs heeft.
Met de nieuwe structuur claimt de Federatie een eigen rol op het gebied van opleidingen, naast Nibe-SVV. “Van oudsher hebben wij banden met Nibe-SVV, in die zin hebben zij dan ook een voorkeurspositie. Maar het is één van de aanbieders van opleidingen”, zegt Bakker. “Waar het samen kan, gaan we het samen doen.” De nieuwe structuur moet er onder meer toe leiden dat in alle regio’s dezelfde workshops worden aangeboden.
In september moeten de regionale opleidingsinstituten vorm krijgen. “Ik ga ervan uit dat per 1 januari de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) er komt, waarin een aantal opleidingsverplichtingen is opgenomen. Dan moeten we er wel staan”, aldus Bakker, die nu nog voorzitter is van de Drentse Assurantie Club en bij Aegon werkzaam is.

Reageer op dit artikel